Wspólnoty i duszpasterstwa /

Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej /

Powrót
piątek 25 maja 2018, 6 lat temu

Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej

 

      Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej powstała w Szczecinie 19 grudnia 1993 roku. Jej założyciele byli skupieni w miejscowej wspólnocie Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym. To właśnie na jej gruncie powstało to nowe, charyzmatyczne stowarzyszenie. Gromadzi ona osoby różnego stanu, które pragną dążyć do świętości i prowadzić dojrzałe życie duchowe. Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej wierzy, że nic tak nie może naprawdę uszczęśliwić człowieka, jak krzyż i chwała Chrystusa Zmartwychwstałego, stąd jednym z najważniejszych filarów duchowości też wspólnoty jest kontemplacja Jezusa Ukrzyżowanego.

      Wspólnota realizuje swoje cele poprzez wspólne celebrowanie liturgii, dzielenie się Słowem Bożym i doświadczanie życia wspólnotowego. Pogłębione życie duchowe członków owocuje głoszeniem przez nich Ewangelii także poza wspólnotą. Wspólnota posiada swój hymn, a za patronów obrała sobie św. Teresę od Dzieciątka Jezus i św. Pawła od Krzyża.

      Szczególnym charyzmatem oraz dziełem ewangelizacyjnym wspólnoty są jej autorskie pieśni. Układane są najczęściej na podstawie tekstów z Pisma św. Dochód ze sprzedaży płyt z pieśniami oraz książek z katechezami wspólnoty, przeznaczony jest na jej kolejne dzieła. Aby móc się nimi dzielić z Kościołem i wydawać kolejne płyty, powstało w ramach wspólnoty Stowarzyszenie Veni. Wspólnota prowadzi rekolekcje, sesje, dni skupienia. W ramach wspólnoty istnieją też cztery fundacje: w Szczecinie, Wrocławiu, Warszawie i Lublinie. Ich członkowie spotykają się, m.in. podczas cotygodniowych, zamkniętych spotkań formacyjnych. Organizowane są również otwarte dla wszystkich chętnych spotkania modlitewne, podczas których można przyłączyć się do wspólnoty.

loading