Wspólnoty i duszpasterstwa (31)

 • wtorek 28 stycznia 2020, 4 lata temu
  Zasadniczym celem Zakonu Rycerzy Jana Pawła II jest formacja katolików-mężczyzn świeckich poprzez stawianie sobie wzór osoby patrona - Świętego Jana Pawła II (Karola Wojtyły), który swoim świadectwem pokazywał jak harmonijnie można łączyć męskość i świętość zarówno dziś jak i w wymiarze uniwersalnym. Swoje powołanie Rycerze Jana Pawła II chcą realizować poprzez zaangażowanie...
 • wtorek 28 stycznia 2020, 4 lata temu
  Uczestnikami ruchu RWS są małżonkowie, którzy chcą być wierni Bogu i sakramentalnemu współmałżonkowi - wierni Kościołowi. Ruch Wiernych Serc powstał w Dniu Najświętszego Serca Pana Jezusa - 30 maja 2008 r., w oparciu o Wspólnotę Trudnych Małżeństw SYCHAR.
 • wtorek 22 stycznia 2019, 5 lat temu
  Les Foyers de Charité – Ogniska Miłości – są Dziełem katolickim o charakterze międzynarodowym (zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską w 1999 roku). Powstały w 1936 roku we Francji, po spotkaniu Marty Robin i księdza Jerzego Fineta. Są to wspólnoty mężczyzn i kobiet, mieszkających razem z księdzem, nazywanym ojcem Ogniska. Członkowie wspólnot, idąc za przykładem pierwszych chrześcijan, dzielą się swoimi dobrami materialnymi, intelektualnymi i duchowymi. Żyją, modlą się i pracują razem, aby pokazać piękno Ewangelii. To świadectwo przekazują wszystkim przybywającym na rekolekcje. Obecnie, na czterech kontynentach, istnieje 80 wspólnot Ognisk Miłości - w 42 krajach. Przyjmują, w ciągu roku, na różnego rodzaju rekolekcjach, ponad 50 000 osób, które pragną pogłębienia swojej wiary i spotkania z Bogiem. Uprzywilejowaną formą rekolekcji w Ogniskach są pięciodniowe rekolekcje w milczeniu. Marta Robin: Niektórzy uważają, że nie mają już wiary, jednak ona w nich istnieje, pod warstwą popiołów. Wystarczy podmuchać, by znów rozniecić płomień.
 • piątek 25 maja 2018, 6 lat temu
   Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej powstała w Szczecinie 19 grudnia 1993 roku. Jej założyciele byli skupieni w miejscowej wspólnocie Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym. To właśnie na jej gruncie powstało to nowe, charyzmatyczne stowarzyszenie. Gromadzi ona osoby różnego stanu, które pragną dążyć do świętości i prowadzić dojrzałe życie duchowe. Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej wierzy, że nic tak nie może naprawdę uszczęśliwić człowieka, jak krzyż i chwała Chrystusa Zmartwychwstałego, stąd jednym z najważniejszych filarów duchowości też wspólnoty jest kontemplacja Jezusa Ukrzyżowanego.
 • piątek 18 maja 2018, 6 lat temu
  Ruch Szensztacki powstał w Schönstatt (Niemcy) 18 października 1914 roku, a jego założycielem był duchowny i pedagog – Józef Kentenich. Dokonał on aktu zawierzenia wraz z podopiecznymi klerykami w cmentarnej kapliczce (dziś znajduje się tam Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej). Z jego inicjatywy powstał Związek Misyjny, następnie Kongregacja Mariańska i Szensztat jako Ruch Apostolski. Ojciec Józef Kentenich zmarł 15 września 1968, w święto Matki Bożej Bolesnej, po odprawieniu mszy. Ruch rozprzestrzenił się na 5 kontynentów w 90 krajach świata. W ciągu 100 lat istnienia Ruchu Szensztackiego powstało na wszystkich kontynentach ponad 200 sanktuariów szensztackich, w których cześć odbiera Maryja, w obrazie Trzykroć Przedziwnej Matki i Zwycięskiej Królowej. W Polsce powstało 6 sanktuariów szensztackich. Jedno z nich, Sanktuarium Przymierza w Koszalinie, poświęcił św. Jan Paweł II.
 • piątek 18 maja 2018, 6 lat temu
  Akcja katolicka to stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie współpracują z hierarchią kościelną w realizacji apostolskiej misji Kościoła. Grupy zrzeszające członków Akcji Katolickiej działają najczęściej przy parafiach. Miejscowy proboszcz powołuje wybrane osoby jako kandydatów na członków Akcji, stając się tym samym Asystentem kościelnym Akcji Katolickiej. Mogą to być osoby należące do innych grup parafialnych i ruchów katolickich, przede wszystkim członkowie Rady Duszpasterskiej danej parafii. Ksiądz Proboszcz lub duszpasterz przez niego delegowany przeprowadza rozmowę z zainteresowanym, po której podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata. Po pewnym czasie kandydat staje się członkiem zwyczajnym Akcji Katolickiej.
 • wtorek 15 maja 2018, 6 lat temu
   Przy parafiach często funkcjonują różnego rodzaju wspólnoty parafialne, które angażują się  w życie parafii i usprawniają jej działanie. Jednym z takich podmiotów w strukturze parafii jest grupa liturgiczna. Należy odróżnić ją od służby liturgicznej, w skład której wchodzą ministranci i lektorzy. Jest to jakby dodatkowy organ powołany do pomocy w pełnieniu posług liturgicznych. II Polski Synod Plenarny  (1991-1999) zauważył, że „Zbyt mała jest liczba dorosłych osób świeckich, zwłaszcza mężczyzn, zaangażowanych w spełnianie posług liturgicznych. Często, nawet podczas wielkich zgromadzeń, celebrans czyta lekcje, recytuje psalm responsoryjny, wypowiada wezwania modlitwy powszechnej" i zaleca przygotowanie osób świeckich, "które mogłyby pełnić właściwe im funkcje liturgiczne". Aby wyjść naprzeciw temu zapotrzebowaniu zaczęto tworzyć grupy liturgiczne.
 • wtorek 15 maja 2018, 6 lat temu
    Choroba i związane z nią cierpnie to jedne z największych prób, z jakimi przychodzi się mierzyć ludziom. Ani młody wiek ani dobra sytuacja materialna nie jest gwarancją zdrowia. Choroby dotykają zarówno dzieci, osoby w sile wieku, jak i starszych ludzi. Kościół wychodząc naprzeciw potrzebom chorych i kierując się troską o nie prowadzi duszpasterstwo chorych, przede wszystkim na szczeblu parafialnym.
 • piątek 11 maja 2018, 6 lat temu
  Początki tej katolickiej organizacji miały miejsce w Stanach Zjednoczonych, w  w New Haven, stanie Connecticut, gdzie niewielka grupka mężczyzn spotkała się w podziemiach kościoła Najświętszej Maryi Panny. Z inicjatywy tamtejszego proboszcza, 29-letniego księdza Michaela McGivneya, mężczyźni ci założyli stowarzyszenie, którego celem była obrona swojej ojczyzny, rodziny i wiary. Połączył ich ideał odkrywcy Ameryki, Krzysztofa Kolumba, który przywiózł chrześcijaństwo na ich kontynent. 29 marca 1882 roku zalegalizowana została organizacja Rycerzy Kolumba. Obecnie organizacja liczy ponad 1.8 miliona członków w USA, Kanadzie, Meksyku, Portoryko, Republice Dominikańskiej, Panamie, Gwatemali, na Filipinach, Bahamach, Wyspach Dziewiczych, Guam i Saipan oraz w Polsce.
 • piątek 11 maja 2018, 6 lat temu
   Założycielką wspólnoty Cenacolo (w tłumaczeniu na język polski „Wieczernik”) jest siostra zakonna Rita Agnese Petrozzi, znana jako Matka Elwira. 16 lipca 1983 roku, w dniu wspomnienia Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, w opuszczonym domu udostępnionym jej przez gminę miasta Saluzzo we Włoszech, stworzyła pierwszy dom Wspólnoty Cenacolo. Matka Elwira myślała o otworzeniu tylko tego jednego domu, ale potrzeby okazały się znacznie przewyższać jej zamiary. Zaczęli bowiem przybywać młodzi ludzie ze wszystkich stron świata, prosząc o pomoc w odnalezieniu sensu życia. Tym sposobem Wspólnota Cenacolo zaczęła szybko się rozrastać, najpierw w samychWłoszech, później w innych krajach Europy, a następnie na kolejnych kontynentach. Obecnie funkcjonuje 61 domów w 18 krajach świata.
loading