Wspólnoty i duszpasterstwa (27)

 • piątek 18 maj 2018, 4 dni temu
  Ruch Szensztacki powstał w Schönstatt (Niemcy) 18 października 1914 roku, a jego założycielem był duchowny i pedagog – Józef Kentenich. Dokonał on aktu zawierzenia wraz z podopiecznymi klerykami w cmentarnej kapliczce (dziś znajduje się tam Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej). Z jego inicjatywy powstał Związek Misyjny, następnie Kongregacja Mariańska i Szensztat jako Ruch Apostolski. Ojciec Józef Kentenich zmarł 15 września 1968, w święto Matki Bożej Bolesnej, po odprawieniu mszy. Ruch rozprzestrzenił się na 5 kontynentów w 90 krajach świata. W ciągu 100 lat istnienia Ruchu Szensztackiego powstało na wszystkich kontynentach ponad 200 sanktuariów szensztackich, w których cześć odbiera Maryja, w obrazie Trzykroć Przedziwnej Matki i Zwycięskiej Królowej. W Polsce powstało 6 sanktuariów szensztackich. Jedno z nich, Sanktuarium Przymierza w Koszalinie, poświęcił św. Jan Paweł II.
 • piątek 18 maj 2018, 4 dni temu
  Akcja katolicka to stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie współpracują z hierarchią kościelną w realizacji apostolskiej misji Kościoła. Grupy zrzeszające członków Akcji Katolickiej działają najczęściej przy parafiach. Miejscowy proboszcz powołuje wybrane osoby jako kandydatów na członków Akcji, stając się tym samym Asystentem kościelnym Akcji Katolickiej. Mogą to być osoby należące do innych grup parafialnych i ruchów katolickich, przede wszystkim członkowie Rady Duszpasterskiej danej parafii. Ksiądz Proboszcz lub duszpasterz przez niego delegowany przeprowadza rozmowę z zainteresowanym, po której podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata. Po pewnym czasie kandydat staje się członkiem zwyczajnym Akcji Katolickiej.
 • wtorek 15 maj 2018, 1 tydzień temu
   Przy parafiach często funkcjonują różnego rodzaju wspólnoty parafialne, które angażują się  w życie parafii i usprawniają jej działanie. Jednym z takich podmiotów w strukturze parafii jest grupa liturgiczna. Należy odróżnić ją od służby liturgicznej, w skład której wchodzą ministranci i lektorzy. Jest to jakby dodatkowy organ powołany do pomocy w pełnieniu posług liturgicznych. II Polski Synod Plenarny  (1991-1999) zauważył, że „Zbyt mała jest liczba dorosłych osób świeckich, zwłaszcza mężczyzn, zaangażowanych w spełnianie posług liturgicznych. Często, nawet podczas wielkich zgromadzeń, celebrans czyta lekcje, recytuje psalm responsoryjny, wypowiada wezwania modlitwy powszechnej" i zaleca przygotowanie osób świeckich, "które mogłyby pełnić właściwe im funkcje liturgiczne". Aby wyjść naprzeciw temu zapotrzebowaniu zaczęto tworzyć grupy liturgiczne.
 • wtorek 15 maj 2018, 1 tydzień temu
    Choroba i związane z nią cierpnie to jedne z największych prób, z jakimi przychodzi się mierzyć ludziom. Ani młody wiek ani dobra sytuacja materialna nie jest gwarancją zdrowia. Choroby dotykają zarówno dzieci, osoby w sile wieku, jak i starszych ludzi. Kościół wychodząc naprzeciw potrzebom chorych i kierując się troską o nie prowadzi duszpasterstwo chorych, przede wszystkim na szczeblu parafialnym.
 • piątek 11 maj 2018, 1 tydzień temu
  Początki tej katolickiej organizacji miały miejsce w Stanach Zjednoczonych, w  w New Haven, stanie Connecticut, gdzie niewielka grupka mężczyzn spotkała się w podziemiach kościoła Najświętszej Maryi Panny. Z inicjatywy tamtejszego proboszcza, 29-letniego księdza Michaela McGivneya, mężczyźni ci założyli stowarzyszenie, którego celem była obrona swojej ojczyzny, rodziny i wiary. Połączył ich ideał odkrywcy Ameryki, Krzysztofa Kolumba, który przywiózł chrześcijaństwo na ich kontynent. 29 marca 1882 roku zalegalizowana została organizacja Rycerzy Kolumba. Obecnie organizacja liczy ponad 1.8 miliona członków w USA, Kanadzie, Meksyku, Portoryko, Republice Dominikańskiej, Panamie, Gwatemali, na Filipinach, Bahamach, Wyspach Dziewiczych, Guam i Saipan oraz w Polsce.
 • piątek 11 maj 2018, 1 tydzień temu
   Założycielką wspólnoty Cenacolo (w tłumaczeniu na język polski „Wieczernik”) jest siostra zakonna Rita Agnese Petrozzi, znana jako Matka Elwira. 16 lipca 1983 roku, w dniu wspomnienia Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, w opuszczonym domu udostępnionym jej przez gminę miasta Saluzzo we Włoszech, stworzyła pierwszy dom Wspólnoty Cenacolo. Matka Elwira myślała o otworzeniu tylko tego jednego domu, ale potrzeby okazały się znacznie przewyższać jej zamiary. Zaczęli bowiem przybywać młodzi ludzie ze wszystkich stron świata, prosząc o pomoc w odnalezieniu sensu życia. Tym sposobem Wspólnota Cenacolo zaczęła szybko się rozrastać, najpierw w samychWłoszech, później w innych krajach Europy, a następnie na kolejnych kontynentach. Obecnie funkcjonuje 61 domów w 18 krajach świata.
 • wtorek 08 maj 2018, 2 tygodnie temu
  Ruch ten zapoczątkowała mieszkająca w Kanadzie, nieuleczalnie chora, Margaret O’Donnel. Była ona przez 27 lat przykuta do łóżka sparaliżowana i sparaliżowana. Sens swojego życia odnalazła w modlitwie za kapłanów. Kiedy wieści o niej i jej wytrwałej modlitwie rozeszły się po Kanadzie, księża sami przychodzili do niej prosząc ją o modlitwę w ich intencji. Margaret zmarła w wieku 40 lat, a 3 lata później, w 1981 roku, profesor Louise Ward z Quebek, zainspirowana jej historią, założyła Apostolat Margaretek. Stopniowo działalność ruchu rozprzestrzeniła się na cały świat.
 • wtorek 08 maj 2018, 2 tygodnie temu
  Jak sama nazwa wskazuje osoby zbierające się pod szyldem koła biblijnego, skupiają się na Piśmie Świętym, czyli Słowie Bożym. Św. Hieronim powiedział, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Idąc tym tropem, możemy zrozumieć cel działania kół biblijnych. Jest nim pragnienie pogłębiania swojej wiedzy i prawdy o Bogu oraz rozwijanie swojej wiary. Koła biblijne to mniejsze lub większe grupy ludzi bez względu na płeć, wiek, stan czy zawód. Istnieją one przy parafiach, w ramach duszpasterstw młodzieży czy też wśród rodzin, przyjaciół i znajomych. Nie ma żadnych formalnych warunków, które musiałyby spełnić osoby pragnące spotykać się w ramach kół biblijnych. Wystarczą tylko dobre chęci oraz serce otwarte na Boga i ludzi w których kręgu odbywają się spotkania.
 • wtorek 08 maj 2018, 2 tygodnie temu
  Ministranci - LSO (Liturgiczna Służba Ołtarza) Łacińskie słowo ministrare znaczy „służyć, pomagać”. Stanowi to najkrótsze wyjaśnienie celu posługi ministrantów, których widzimy na co dzień przy ołtarzu w naszych kościołach parafialnych.  Ministrant jest więc pomocnikiem kapłana przy sprawowaniu Mszy św. oraz innych nabożeństw. Już w narodzie izraelskim wybrane było jedno pokolenie – Lewiego, które zajmowało się służbą w świątyni. Kiedy zaś powstał Kościół zgromadzony wokół Apostołów, po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa, również potrzebowano ludzi do posługiwania wiernym. Wybrano wówczas siedmiu pomocników, nazwanych diakonami, czyli sługami. Gdy wspólnoty chrześcijańskie rozrastały się, rosło także grono diakonów. Tak w skrócie można przedstawić historię współczesnych ministrantów i lektorów.
 • niedziela 01 październik 2017, 7 miesięcy temu
  Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci to ruch założony w Polsce w 1997 roku. Założycielką jest Magdalena Buczek, która w wakacje bawiąc się z koleżankami i kolegą na podwórku, w odpowiedzi na ich pomysł założenia „gangu”, zaproponowała im codzienną, wspólną modlitwę różańcową. Po zakończeniu wakacji, z racji zajęć szkolnych dzieci nie mogły się codziennie spotykać, dlatego każde z nich modliło się w domu o ustalonej godzinie, łącząc się z pozostałymi członkami koła różańcowego. We wrześniu Magda Buczek wybrała się ze swoją mamą na pielgrzymkę autokarową do sanktuarium maryjnego w Górce Klasztornej. W drodze powrotnej, pielgrzymi odwiedzili siedzibę Radia Maryja w Toruniu. Spotkany tam dyrektor rozgłośni, o. Tadeusz Rydzyk, zapytał Magdę o minione wakacje. Wówczas ona opowiedziała o Podwórkowym Kole Różańcowym. Dyrektorowi bardzo spodobała się ta inicjatywa i zachęcił dziewczynkę, aby opowiedziała o tym w radiu. Od tego momentu Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci zaczęły dynamicznie się rozwijać, powstając w całej Polsce, a także poza jej granicami. Na początku lutego 1998 roku Magdalena Buczek poprowadziła na antenie Radia Maryja pierwszą audycję o PKRD. Do dziś audycję dotyczącą PKRD można słuchać w Radiu Maryja i oglądać w Telewizji Trwam w każdą sobotę o 19:30. 21 III 1999 roku odbyła się I Pielgrzymka PKRD na Jasną Górę. Tradycja ta trwa do dzisiaj. Z roku na rok przybywa członków Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci. Obecnie do tej wspólnoty należy ponad 140.000 członków z Polski i 31. krajów świata. Ta inicjatywa dotarła do takich państw jak: Brazylia, Indie, Madagaskar, Tanzania czy Wyspy Salomona.
loading