Ogłoszenia /

Dodaj ogłoszenie /

Powrót
Okresl typ wydarzenia!
Okresl specyfikę wydarzenia!
Okresl miasto wydarzenia!
Określ województwo wydarzenia!
Określ datę rozpoczęcia wydarzenia!
Określ datę zakończenia wydarzenia!
Jeżeli wydarzenie jest jednodniowe wpisz tę samą datę co data rozpoczęcia!
Określ czas rozpoczęcia wydarzenia!
Określ czas zakończenia wydarzenia!
Określ powtarzalność wydarzenia!
Określ typ powtarzalności wydarzenia, np: 3ci piatek miesiąca!
Określ czas publikacji ogłoszenia (liczony od daty rozpoczęcia wydarzenia)!
Nr telefonu bedzie pokazywany w treści ogłoszenia!
Nie jest wymagany!
E-mail jest konieczny aby dodać ogłoszenie!
Nie musi być pokazywany w ogłoszeniu!
Okresl widoczność adresu e-mail w ogłoszeniu!
Koordynator duchowny!
Koordynator świecki!
Strona internetowa promująca wydarzenia, jeżeli istnieje!
Umieść link do plakatu, jeżeli plakat jest dostępny pod jakimś adresem internetowym! Jeżeli chcesz załadować plik plakatu ze swojego komputera, skorzystaj z opcji poniżej!
Wybierz plik plakatu ze swojego komputera (opcjonalne)!
Określ czy wydarzenie jest płatne!
Określ cenę wydarzenia!
Określ rodzaj płatności za wydarzenie!
Określ tytuł wydarzenia!
Opisz wydarzenie!

Legenda tłumacząca jak dodać ogłoszenie (patrząc od góry):

1 krok: Wybierz jedną z trzech opcji "typu wydarzenia": konferencja, rekolekcje, spotkanie modlitewne.

2 krok: Wybierz jedną specyfikę. Dla przykładu: dni skupienia, , lectio divina, pielgrzymka, rekolekcje (inne) , rekolekcje ignacjańskie, rekolekcje małżeńskie, rekolekcje wielkopostne

Uwaga! Dom pielgrzyma i dom rekolekcyjny znajdziesz tutaj . Nie szukaj tego w generatorze.

3 krok: Wpisz miasto wydarzenia np. Warszawa, Kraków, Wrocław, Szczecin ( w mianowniku)

4 krok: Wybierz jedno z 16 województw np. Małopolskie

5 krok: Określ datę rekolekcji/ dnia skupienia/ konferencji ( dzień rozpoczęcia i dzień zakończenia wydarzenia) - ustaw to na wbudowanym kalendarzu

6 krok: Ustaw na wbudowanym zegarze godzinę rozpoczęcia i zakończenia

7 krok: Odznacz czy jest to wydarzenie jednorazowe czy cykliczne

8 krok: Możesz wspisać numer telefonu. Nie jest to jednak konieczne.

9 krok: Wpisz adres poczty elektronicznej (Twój adres e-mail). Jest to konieczne, by dodać ogłoszenie. Możesz jednak wybrać opcję, by e-mail był niewidoczny w ogłoszeniu.  

10 krok: Wpisz koordynatora duchowego, czyli osobę odpowiedzialną za przedsięwzięcie z ramienia Kościoła katolickiego ( o ile taka jest )

11 krok: Wpisz koodynatora świeckiego, która czuwa nad tymi rekolekcjami/ dniami skupienia/ konferencją  ( o ile taki jest Ci znany)

12 krok: Podaj link do strony promującej dodawane przez Ciebie wydarzenie

13 krok: Dodaj do swojego ogłoszenia plakat. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

  a) podaj link do strony, gdzie się on znajduje (wgra się automatycznie - zostanie pobrany ze strony)

  b) prześlij go z dysku komputera

14 krok: Zaznacz czy opisywane przez Ciebie wydarzenie jest płatne czy darmowe

  gdy przyciśniesz płatne - pojawiają się opcje:

  - wpisz cenę

  - po jej wpisaniu, określ, czy jest ona za całe wydarzenie, czy za jeden dzień (w wypadku, gdy nie trzeba uczestniczyć w całym wydarzeniu i funkcjonuje rozliczenie dniowe)

15 krok: Napisz tytuł wydarzenia- jest to najważniejsze pole w tym generatorze. Przeważnie po tytułach ludzie szukają rekolekcji, dni skupień i konferencji.

16 krok: To, co najdłuższe i naistotnijesze - opis wydarzenia (krótko treściwie i na temat - to przepis na sukces :). Pamiętaj, że internauci nie lubią czytać długich tekstów.

17 krok: Radosne kliknięcie przycisku - WYŚLIJ

Reszta należy już do nas :) Dodamy Twoje ogłoszenie najszybciej jak to tylko możliwe!

 

Miłego korzystania z generatora rekolekcji, dni skupień i konferencji! 

 

pintrest.png (4 KB) tumblr.png (942 b) reddit.png (2 KB) about_me.png (430 b) behance.png (1 KB) blog.png (4 KB)

Tagi: dni skupienia, dom pielgrzyma, dom rekolekcyjny, lectio divina, pielgrzymka, rekolekcje, rekolekcje ignacjańskie, rekolekcje małżeńskie, rekolekcje warszawa, rekolekcje wielkopostne, pielgrzymka, pielgrzymki, sanktuaria, sanktuarium

loading