poniedziałek 11 września 2017, 6 lat temu

Wspólnota Emmanuel

Wspólnota Emmanuel powstała w 1972 roku w Troussures we Francji. Jej założyciele to studentka medycyny Martine Laffitte-Catta i krytyk filmowy Piotr Goursat. Zaczęło się od ich spotkania z Katolicką Odnową Charyzmatyczną i wylania Ducha Świętego, którego doświadczyli. Było to zaczątkiem cotygodniowych spotkań modlitewnych, a te z kolei narodzinami Wspólnoty Emmanuel, która rozprzestrzeniła się na cały świat. W 1982 roku Wspólnota Emmanuel była obecna w 8 krajach i składała się z 1100 członków, a 6 lat później z 2500 osób. W momencie śmierci założyciela Piotra Goursat była już obecna na całym świecie. Obecnie Wspólnota Emmanuel liczy ok. 7200 członków w 64 krajach. 20 czerwca 2009 Wspólnota została uznana przez Stolicę Apostolską Publicznym Stowarzyszeniem Wiernych. Istnienie Wspólnoty w Polsce zawdzięczamy katechetce Marii Pieńkowskiej, która pracowała w parafii św. Jakuba w Warszawie. Jako osoba odpowiedzialna za jej rozwój, stopniowo angażowała kolejne osoby. Obecnie, Wspólnota Emmanuel w Polsce, liczy około 500 członków skupionych w trzech prowincjach: zachodniej (Szczecin, Koszalin, Piła, Poznań, Pleszew, Żnin), centralnej (Warszawa, Lublin), południowej (Kraków, Gliwice, Rzeszów, Wrocław).

    Wspólnota Emmanuel otwarta jest dla wszystkich osób świeckich i duchownych, bez względu na wiek, stan czy sytuację życiową. Celem Wspólnoty jest „podporządkowanie swojego życia ostatecznemu celowi jakim jest niebo; do głoszenia innym nadziei i do odsuwania od siebie wszelkiej formy rozpaczy – szczególnie w myśleniu o sobie samym – i poddawania się, nawet w najgorszym upadku, łasce Bożej”. Życie wspólnotowe opiera się na fundamencie Eucharystii, modlitwie i adoracji. Dla młodzieży stworzone zostało specjalne forum, wydawany jest magazyn, organizowane są spotkania modlitewne oraz tzw. weekendy młodych. Szczególnym charyzmatem wspólnoty jest także ewangelizacja i działalność charytatywna.

    Jeśli Twoim celem jest niebo przyłączając się do Wspólnoty Emmanuel, znajdziesz się na najlepszej drodze do jego osiągnięcia. To w tej wspólnocie doświadczysz obecności Emmanuela – „Boga z nami”. Szczególną sposobnością ku temu będzie adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie, która stanowi jedną z najbardziej istotnych elementów formacji duchowej we Wspólnocie Emmanuel. Przynależność do Wspólnoty to nie tylko dbałość o własny stan wiary i osiągnięcie nieba, ale także szeroko pojęta ewangelizacja, a więc troska o zbawienie tych, którzy są wokół nas. Wspólnota angażuje się bowiem w różnego rodzaju działania ewangelizacyjne, m.in. kursy, misje, rekolekcje, spotkania, a każdy jest tutaj mile widziany zarówno w roli posługującego, jak i tego, który pragnie rozpalić swoją wiarę. Jeśli więc zależy Ci na tym, aby doświadczyć Jezusa w swoim życiu oraz przyprowadzać do Niego innych, nie czekaj i zaangażuj się. Niebo czeka na każdego z nas!

loading