czwartek 08 grudzień 2016, 3 lata temu

Przymierze Rodzin

znakPR.bmp (157 KB)

Przymierze Rodzin to stowarzyszenie katolickie, które powstało, aby pomóc rodzicom we właściwym wychowaniu dzieci, w duchu nauczania Kościoła Katolickiego, tak by wyrosły one na dobrych i dojrzałych chrześcijan i obywateli. Przymierze Rodzin powstało w 1983 roku, a zarejestrowane zostało w 1990 roku. Wyrosło z działalności Klubu Inteligencji Katolickiej. Jego warszawscy członkowie chcieli, aby ich dzieci wyznawały te same wartości. Organizowano wspólne rodzinne wyjazdy, które przekształciły się w letnie i zimowe obozy Sekcji Rodzin. Pierwsze Terenowe Ośrodki powstały przy parafii Świętego Stanisława Kostki w Warszawie, gdzie działał bł. ksiądz Jerzy Popiełuszko, w Warszawie - Falenicy w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz przy parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie. Patronem stowarzyszenia jest bł. Edmund Bojanowski. Uroczystość Chrystusa Króla jest świętem młodzieży Przymierza Rodzin.

Podstawową formą działalności Przymierza Rodzin są grupy rówieśnicze dziecięce i młodzieżowe, grupy rodziców i grupy rodzin, zorganizowane w Terenowych Ośrodkach Przymierza Rodzin przy parafiach. Obecnie funkcjonuje ok. 13 ośrodków, skupiających prawie 1000 osób, w Warszawie, Rawie Mazowieckiej, Garwolinie, Kutnie i Pruszczu Gdańskim. Program wychowawczy ma na celu rozwój dzieci pod względem duchowym, intelektualnym i fizycznym. W celu podniesienia poziomu kwalifikacji i umiejętności kadry wychowawczej organizowane są kursy, szkolenia i seminaria. Celem Przymierza Rodzin jest również działalność oświatowa i kulturalna. Wyrazem pełnienia tej funkcji są prowadzone przez Przymierze 3 szkoły podstawowe, 4 gimnazja, 2 licea ogólnokształcące, 1 Szkołę Wyższą, 3 świetlice środowiskowe i 1 przedszkole.

Zachęcając rodziców do członkostwa w Przymierzu Rodzin, zdaję sobie sprawę, że jest to przede wszystkim zaproszenie dla tych, którzy mieszkają w okolicach Terenowych Ośrodków, w pięciu wyżej wymienionych miastach. Formacja w ramach Przymierza Rodzin to szansa na ciągły rozwój duchowy i intelektualny. Odbywa się to poprzez praktyki religijne, takie jak: Msze św. Przymierza Rodzin, rekolekcje zamknięte i dni skupienia oraz pielgrzymki. Podstawową formą jest codzienna modlitwa – wspólna i indywidualna - jako rozmowa z Bogiem, czytanie i rozważanie Słowa Bożego. Wszystko to po to, aby członkowie Przymierza byli wiernymi uczniami i świadkami Jezusa w życiu codziennym oraz tworzyli rodziny Bogiem silne.

Bardzo ciekawą propozycją jest oferta oświatowa, którą może poszczycić się Przymierze Rodzin. Prowadzone przez nich szkoły, począwszy od przedszkola po Szkołę Wyższą, stanowią doskonałą odpowiedź na zatroskanie rodziców, którzy chcieliby, aby ich dzieci uczyły się w placówkach, w które zapewniają rozwój młodego człowieka w sferze moralnej, duchowej, intelektualnej i fizycznej, w oparciu o wartości chrześcijańskie. Szkoły Przymierza Rodzin są szkołami katolickimi, posiadającymi własny program wychowawczy. Są dostępne dla wszystkich uczniów, nie tylko dla tych pochodzących z rodzin należących do Przymierza. Otwarte są więc dla wszystkich, którzy chcą podjąć w nich edukację oraz akceptują ich statut, regulamin, program wychowawczy oraz cele i wyznawane wartości.

Jeśli leży Ci na sercu dobro Twoje, Twojej rodziny i dzieci, dołącz do tych zrzeszonych w Przymierzu Rodzin. Nie tylko Święta Rodzina jest przykładem tego, jak można najpiękniej i najowocniej rozwijać się we wspólnocie małżonków i ich potomstwa. Również wspólnota uczniów Jezusa, stanowi motywację i zaproszenie do rozwoju wiary we wspólnocie. Przymierze Rodzin daje Ci nie tylko możliwość formowania siebie i swojej rodziny, ale poszerza ten krąg o innych rodziców i dzieci, co pozwala dzielić się swoim doświadczeniem, wymieniać spostrzeżenia i wspierać się wzajemną radą i wiedzą.

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

loading