Wspólnoty i duszpasterstwa /

Les Foyers de Charité - Ogniska Miłości /

Powrót
wtorek 22 stycznia 2019, 5 lat temu

Les Foyers de Charité - Ogniska Miłości

Les Foyers de Charité – Ogniska Miłości – są Dziełem katolickim o charakterze międzynarodowym (zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską w 1999 roku).

Powstały w 1936 roku we Francji, po spotkaniu Marty Robin i księdza Jerzego Fineta.

Są to wspólnoty mężczyzn i kobiet, mieszkających razem z księdzem, nazywanym ojcem Ogniska.
Członkowie wspólnot, idąc za przykładem pierwszych chrześcijan, dzielą się swoimi dobrami materialnymi, intelektualnymi i duchowymi. Żyją, modlą się i pracują razem, aby pokazać piękno Ewangelii. To świadectwo przekazują wszystkim przybywającym na rekolekcje.

Obecnie, na czterech kontynentach, istnieje 80 wspólnot Ognisk Miłości - w 42 krajach.

Przyjmują, w ciągu roku, na różnego rodzaju rekolekcjach, ponad 50 000 osób, które pragną pogłębienia swojej wiary i spotkania z Bogiem. Uprzywilejowaną formą rekolekcji w Ogniskach są pięciodniowe rekolekcje w milczeniu.

Marta Robin: Niektórzy uważają, że nie mają już wiary, jednak ona w nich istnieje, pod warstwą popiołów. Wystarczy podmuchać, by znów rozniecić płomień.

 

W Polsce istnieją dwie wspólnoty: w Starych Kaliszanach, woj. lubelskie,

oraz w Olszy, woj. łódzkie

 

 Marta Robin (1902 - 1981)

Przez 79 lat życia naznaczonego chorobą i postępującym paraliżem całego ciała, świadczyła, że miłość jest silniejsza od cierpienia.

Zjednoczona z Męką Pana Jezusa zgodziła się być uczestniczką Jego dzieła zbawienia człowieka. W swoim pokoju przyjęła ponad 100.000 osób. Były one poruszone jej prostotą wiary i całkowitym zdaniem się na Boga.

Przesłanie Marty

Jezus: „Wybrałem cię dla ożywienia w świecie miłości, która gaśnie.”

Marta wypełniła swoją misję poprzez ukazywanie wszystkim, którzy do niej przychodzili łagodnego i czułego oblicza Boga - Ojca  kochającego, bliskiego każdemu człowiekowi.

Była inspiratorką dla założycieli różnych wspólnot i ruchów w Kościele.

Jednak jedynym Dziełem, którego Marta jest fundatorką są Ogniska Miłości.

Jej proces beatyfikacyjny jest w toku.

7 listopada 2014 roku Ojciec Święty Franciszek podpisał Dekret o heroiczności cnót Marty Robin.

loading