poniedziałek 11 września 2017, 5 lat temu

Apostolstwo Chorych

Apostolstwo Chorych to wspólnota, której celem jest pomoc ludziom chorym, niepełnosprawnym i niedołężnym. Wszystko zaczęło się od tego, że 1925 roku w Holandii, w niewielkiej parafii Bloemendaal, miejscowy proboszcz ks. L.J. Willenborg założył Stowarzyszenie Apostolstwo Chorych. Ta inicjatywa tak bardzo rozpowszechniła się, że Apostolstwo zostało zatwierdzone przez papieża Piusa XI 12 sierpnia 1934 roku. W Polsce jego założycielem był ksiądz dr Michał Rękas. Jego staraniem erygowano w 1930 roku we Lwowie Krajowy Sekretariat Apostolstwa Chorych, przeniesiony w 1945 roku do Katowic, gdzie działa po dziś dzień. Obecnie Apostolstwo Chorych w naszym kraju liczy 55 tysięcy członków.

      Przynależność do wspólnoty jest możliwa po spełnieniu kilku warunków. Są to: przyjęcie cierpienia z poddaniem woli Bożej, cierpliwe jego znoszenie w zjednoczeniu z Jezusem oraz ofiarowanie swojego cierpienia Panu Bogu. Chorzy, którzy pragną spełnić powyższe warunki przyjęcia do Apostolstwa Chorych, powinni zwrócić się do Krajowego Sekretariatu Apostolstwa Chorych w Katowicach, skąd jako dowód przyjęcia otrzymują dyplom i krzyżyk Apostolstwa Chorych, a także drukowane listy redagowane co miesiąc przez Sekretariat w formie czasopisma.

     Apostolstwo Chorych dociera do swoich członków także poprzez radio oraz prowadzoną stronę internetową www.apchor.pl. W ramach wspólnoty dostępne są także różne formy rekolekcji, dni skupienia i pielgrzymki dla chorych i niepełnosprawnych.

     Patronką stowarzyszenia jest Matka Boża Uzdrowienie Chorych. Co roku, 6 lipca, w patronalne Święto Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych odbywa się organizowana przez Apostolstwo Chorych Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę, w której biorą udział tysiące chorych.

     Kościół jest wspólnotą, gdzie każdy z nas może odnaleźć swoje miejsce. Jeśli jesteś ograniczony przez swoją chorobę, niepełnosprawność czy niedołężność, możesz czuć się wyizolowany, szczególnie jeśli Twoje dolegliwości powodują, że nie możesz opuszczać swojego domu, a może nawet łóżka. Nie jesteś jednak skazany na osamotnienie i odosobnienie. Apostolstwo Chorych czeka na Ciebie! To tutaj znajdziesz swoje szczególne miejsce w Kościele. To tutaj nauczysz się przeżywać swoje cierpienie w sposób twórczy i zjednoczony z Chrystusem. To tutaj poczujesz się ważny i wyjątkowy. Twoje cierpienie ma sens i wartość, o czym przekonasz się przystępując do Apostolstwa Chorych.

loading