Świadectwa /

Modlitwa - adoracja «Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!» /

Powrót
Wystawione: 15-10-2016
Wystawione przez: Aneta
Wydarzenie: Spotkanie modlitewne

Modlitwa - adoracja «Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!»

Chwała Panu za modlitwę! Adoracja «Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!» Modlitwa na początek adoracji: Bądź pozdrowiony Przenajświętszy Sakramencie ofiary, któryś pojednał niebo i ziemię. Jesteś żywym wspomnieniem cierpienia i Zmartwychwstania, i Wniebowstąpienia naszego Pana i Zbawiciela. Przez Ciebie strumienie łaski płyną od świętego krzyża na cały świat i wszystkie pokolenia, aż On powróci w chwale. Wprowadzenie: Przyszła chwila by przybyć tu i klęknąć przed Twym obliczem. I znów jesteśmy spragnieni Twego wstawienictwa. Byś mógł nam błogosławić. Oto dziś każdy z nas pragnie zanóżyć się w Twym miłosierdziu. Uczyń Panie, aby nasze oczy, usta, serce, dłonie, stopy były miłosierne jak Ty jesteś miłosierny. Abyśmy umieli słowem i czynem świadczyć miłosierdzie... Śpiew: Miłosierdzie Boże… Zanurzeni w Twym Miłosierdziu pragniemy przemiany, pragniemy zmiany życia na nowo. Trzeba nam odwagi, dodaj nam jej. Tak Panie chcemy iść drogą zbawienia... Śpiew: Łaską jesteśmy zbawieni… Wszystko jest możliwe z Tobą Panie…. Boże miłosierdzie zsyłaj,…- zsyłaj łaski, wlej żar miłosierdzia. Śpiew: O usłysz mój głos… Zawsze jest możliwość skorzystania z miłosierdzia. Ty czekasz na każdego z nas. Nieskończone Twe miłosierdzie. Uczyń Panie nasze serca przepełnione Twoją miłością. Byśmy umieli dostrzec w innych przejawy Twego miłosierdzia... Śpiew: Veni Sancte Spiritus…. Króluj Jezu w naszym życiu. Nasze serca, nasze dłonie wznieśmy wielbiąc Cię… Byśmy nie byli obojętni na los drugiego człowieka, umieli przebaczać i mieć otwartą dłoń w darze dla innych. Darmo otzymaliśmy, darmo dawajmy. W pomnożeniu dobra wydajmy owoce miłosierdzia…. Śpiew: Bóg jest miłością… Żegnając się z Tobą przed Twym Najświętszym obliczem wznieśmy prośby, błagania i dziękczynienia…. Chwila ciszy… Błogosławieństwo i miłosierdzie w darze otrzymaliśmy, darmo dawajmy… Dzięki Ci Jezu za Twą Miłość. Tyś Panem życia. Aby nasze życie było pełne miłosierdziem. Niechaj będzie pochwalony, Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Modlitwa na zakończenie: Panie, nasz Zbawicielu, oto dałeś nam czas modlitwy i refleksji, czas wnikania w Twoje najświętsze zamiary i pragnienia. Tylko Ty znasz naprawdę nasze serca, tajemnice naszego życia, naszych pragnień i powrotów. Tobie więc oddajemy owoc tego czasu modlitwy i prosimy, by on w nas trwał, pomnażał się dla dobra naszego i naszych bliźnich. Oczyść nasze dusze z wszelkich brudów, obdarz łaską ładu wewnętrznego i daj nam Siłę trwania w Tobie. Oddajemy się Tobie, Panie przez wstawiennictwo Maryi, która zawsze była Ci wierna, a którą uczyniłeś naszą Matką. Niech Ona nas prowadzi, ochrania i przygotuje na spotkanie z Tobą. Amen. Aneta
loading