Świadectwa /

Apostolat Chorych Szczecin /

Powrót
Wystawione: 11-10-2016
Wystawione przez: Elżbieta
Wydarzenie: Inne

Apostolat Chorych Szczecin

MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO OKAZYWANA WE WSPÓLNOCIE DUSZPASTERSTWA CHORYCH W ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO KAMIEŃSKIEJ „Będziesz miłował swego bliźniego…” – uważam, że to przykazanie jest realizowane w naszej wspólnocie Apostolatu Rodziny Miłości Miłosiernej nie tylko w czasie rekolekcji, czy innych wspólnotowych spotkań, ale również w innych sytuacjach. Odczuwalny jest Duch wzajemnej miłości, wyrozumiałości, pomocy, życzliwe słowo, przyjazne spojrzenie i wiele innych gestów. Miłość bliźniego jest życzliwością i pragnieniem czynienia dobra. Miłować bliźniego to zauważyć jego potrzeby, krzywdy i osamotnienie. Miłować bliźniego to troszczyć się o dobro wspólne. Tylko szczera i bezinteresowna miłość może podnieść na duchu! Kto chciałby włączyć się i uczestniczyć w różnych spotkaniach wspólnotowych proszę o kontakt elapalczak@gmail.com
loading