Świadectwa /

Adoracja ,, Bądźcie wielcy w oczach Pana” /

Powrót
Wystawione: 15-10-2016
Wystawione przez: Aneta
Wydarzenie: Spotkanie modlitewne

Adoracja ,, Bądźcie wielcy w oczach Pana”

Adoracja ,, Bądźcie wielcy w oczach Pana” - Modlitwa na początek adoracji: Witaj Jezu Synu Marii. Tyś jest Bóg prawdziwy. Panie Jezu wyznajemy wiarę, iż przyjmując w Eucharystii Ciebie pod postacią chleba i wina przyjmujemy prawdziwego Boga. Nieskończona Twa miłość ku nam skłoniła Cię do pozostania z nami w Przenajświętszym Sakramencie. Jesteś tutaj ten sam, który chodziłeś kiedyś po świecie, nauczałeś i uzdrawiałeś i tak ukochałeś człowieka. Wierzymy całą duszą, że Ty o Jezu, przebywasz na tym ołtarzu żywy, choć ukryty, jako Bóg i jako Człowiek. Wierzymy, że z miłością spoglądasz w tej chwili na nas, chociaż my nie widzimy Ciebie, ani uszy nasze nie słyszą Twego głosu. Wierzymy, że przebywasz tutaj dlatego, byśmy mogli często przychodzić do Ciebie, jako do najlepszego Przyjaciela i Ojca. Wierzymy, że w tym Najświętszym Sakramencie pragniesz być częstym pokarmem dusz naszych. Wprowadzenie: W tym czasie oddajemy Tobie Panie Jezu wielką cześć. Wierzymy w Twą moc i możliwość wylania szczególnych łask dla nas. Łaska dana nam, rozlana w nasze wnętrze to móc żyć w Twej obecności i miłości darem dla innych. Śpiew: Tyś światłość dnia… W tej adoracji chcemy światła by promieniować Tobą w codzienności. To co w życiu dla nas trudne wlej światło Twego Ducha, by rozproszyć mroki ciemnych stron naszego życia. W Twoje spojrzenie miłości, chcemy wpatrywać się… Daj nam oczy pełne miłości i łaski światła. Przyśliśmy tu by wielbić, by oddawać Tobie chwałę. Jestem tu by wielbić wolę Twą. Tyś mój Pan i Bóg- nic więcej mi nie potrzeba. Ty jesteś dobry i tak wspaniały. To cena życia, nie zmarnuj jej. Śpiew: Jak wielki jest Bóg… Tyś nas wybawiłeś, Tobie cześć i moc i miłosierdzie na wieki. W sakramencie adoracji to jest czas by ukoić się w Twej mocy i łasce. Śpiew: Wysoko głęboko… Twoja chwała jest cenna jak złoto… Podnoszę moje ręce wysoko i kieruje je ku Tobie… Jesteś wszystkim o Panie mój… Jesteś życiem , jesteś siłą mą i nadzieją na lepsze dni... Ty jesteś Bogiem, jesteś wszystkim o Panie… Siłą Twą i wielkością jesteśmy w stanie żyć pełnią chrześcijaństwa. Któż jak Ty… Wołajmy w uwielbieniu… Niechaj będzie pochwalony, Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Modlitwa na zakończenie: Módlmy się: Panie, Jezu Chryste, któryś rzekł: „Proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone”; daj nam, prosimy, uczucie swej Boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić. Racz nas obdarzyć, Panie, ustawiczną bojaźnią i miłością świętego Imienia Twego, albowiem nigdy nie odmawiasz Twej opieki tym, których utwierdzasz w Twej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Aneta
loading