Ogłoszenia /

Żyć mądrością Bożą /

Powrót
Wydarzenie: rekolekcje
Miejscowość: Czechowice - Dziedzice
Województwo: śląskie
Termin: 15.09.2018 - 23.09.2018
Godzina: 00:00 - 00:00
Koszt: płatne
Cena: 680.00zł za całe wydarzenie
Specyfika wydarzenia: Rekolekcje ignacjańskie
E-mail: rekolekcje.czechowice@jezuici.pl
Żyć mądrością Bożą
Na te Rekolekcje zapraszamy tych, którzy przeżyli już całość Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli, a którzy odczuwają pragnienie przypomnienia sobie i przemyślenia na nowo wiecznych prawd, aby odnowić się i duchowo pogłębić. Bóg w Ćwiczeniach ma nam jeszcze dużo do zakomunikowania. Potrzeba tylko stworzenia po temu odpowiedniego rekolekcyjnego klimatu i naszego otwarcia się na działanie Jego łaski.

Synteza ta jest kontynuacją i pogłębieniem doświadczenia modlitwy praktykowanej w czterech tygodniach Ćwiczeń Duchownych św. Ignacego z Loyolii. Dynamika tej syntezy polega m.in. na przejściu od ściśle ignacjańskiej medytacji bądź kontemplacji dłuższych tekstów biblijnych do prostego powtarzania krótkiej formuły w duchu trzech sposobów modlitwy z książeczki św. Ignacego. Stąd każdego dnia będzie zaproponowanych parę godzin modlitwy zwanej modlitwą prostoty lub modlitwą serca. Ważnym punktem odniesienia będzie dla nas Serce Jezusa.
loading