Ogłoszenia /

„Zawierz się Maryi – Matce Miłosierdzia ” /

Powrót
Wydarzenie: rekolekcje
Miejscowość: Kraków- Łagiewniki
Województwo: małopolskie
Termin: 01.07.2020 - 05.07.2020
Godzina: 15:00 - 00:00
Koszt: płatne
Cena: 50.00zł za całe wydarzenie
Nr telefonu: 12 269 48 55; 509 655 184
Specyfika wydarzenia: Inne
Strona WWW: http://www.faustinum.pl/pl/rekolekcje-5-dniowe-vii-2020-informacje/
E-mail: sekretariat@faustinum.pl
Kierownik duchowy: Łukasz Brus
„Zawierz się Maryi – Matce Miłosierdzia ”
Maryja, jest dla nas Matką z niezgłębionego miłosierdzia Boga – jak wyznała Siostrze Faustynie – i pragnie, byśmy byli Jej dziećmi. Chce okazywać nam miłosierdzie, które doświadczane w relacji z Nią ma oblicze czułości macierzyńskiej. Potrzebujemy takiego miłosierdzia. Potrzebujemy takiej relacji. W czasie rekolekcji uczestnicy będą odkrywać piękno miłosierdzia Maryi ukazane na kartach Ewangelii oraz w „Dzienniczku” Siostry Faustyny. Będzie to także czas pogłębiania osobistej relacji z Maryją i przygotowania się do osobistego zawierzenie się Tej, która jest Matką Miłosierdzia.

Rekolekcje odbywają się w atmosferze ciszy i modlitwy, by umożliwić uczestnikom osobiste spotkanie z Jezusem Miłosiernym podczas Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu oraz na modlitwie słowem Bożym i przy refleksji nad tekstami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny. Uczestnicy mogą także skorzystać z sakramentu pokuty lub rozmowy z kierownikiem duchowym.
loading