Ogłoszenia /

"Uzdrawianie Wspomnień." /

Powrót
Wydarzenie: rekolekcje
Miejscowość: Dobre Miasto
Województwo: warmińsko-mazurskie
Termin: 21.01.2022 - 28.01.2022
Godzina: 19:00 - 00:00
Koszt: płatne
Cena: 450.00zł za całe wydarzenie
Specyfika wydarzenia: Rekolekcje z uzdrowieniem wewnętrznym
Strona WWW: http://warmia.odnowa.org/rekolekcje/uzdrawianie-wspomnie-uw-/
E-mail: warmia@warmia.odnowa.org
"Uzdrawianie Wspomnień."
To rekolekcje, które pomagają w otwarciu się na łaskę uzdrowienia wewnętrznego. Prowadzą do pogłębionej refleksji nad relacjami z osobami najbliższymi, które mogły przyczynić się do naszych zranień duchowych. Dotykają świata uczuć i emocji. Każdy dzień tych rekolekcji jest kolejnym etapem pojednania, realizowanym przez odpowiednie działania rekolektanta oraz otwarcie przez modlitwę na zbawcze działanie Boga. Zakończenie rekolekcji w godzinach południowych.
loading