Ogłoszenia /

Uzdrawianie Wspomnień /

Powrót
Wydarzenie: rekolekcje
Miejscowość: Dobre Miasto
Województwo: warmińsko-mazurskie
Termin: 17.01.2020 - 24.01.2020
Godzina: 19:00 - 00:00
Koszt: płatne
Cena: 380.00zł za całe wydarzenie
Nr telefonu: 504329638
Specyfika wydarzenia: Rekolekcje z uzdrowieniem wewnętrznym
Strona WWW: http://www.warmia.odnowa.org/rekolekcje/uzdrawianie-wspomnie-uw-/
E-mail: warmia@warmia.odnowa.org
Kierownik duchowy: Ks. Marcin Wrzos
Kierownik świecki: Agnieszka Fligga
Uzdrawianie Wspomnień
To rekolekcje, które pomagają w otwarciu się na łaskę uzdrowienia wewnętrznego. Prowadzą do pogłębionej refleksji nad relacjami z osobami najbliższymi, które mogły przyczynić się do naszych zranień duchowych. Dotykają świata uczuć i emocji. Każdy dzień tych rekolekcji jest kolejnym etapem pojednania, realizowanym przez odpowiednie działania rekolektanta oraz otwarcie przez modlitwę na zbawcze działanie Boga.

W rekolekcjach mogą uczestniczyć ci, którzy przynajmniej rok wcześniej przeżyli REO, Seminarium życia w Duchu Świętym bądź inną formę ewangelizacji (Katechezy wprowadzające na Drogę Neokatechumenalną, członkowie Ruchu Światło – Życie, członkowie Szkół Nowej Ewangelizacji). W kolejnych rekolekcjach Uzdrawiania Wspomnień można uczestniczyć po minimum dwóch latach od poprzednich!!!

W recepcji należy zgłosić się w godzinach od 15.00 do 18.30.
loading