Ogłoszenia /

Rekolekcje z Norwidem. /

Powrót
Wydarzenie: rekolekcje
Miejscowość: Tyniec
Województwo: świętokrzyskie
Termin: 10.01.2020 - 12.01.2020
Godzina: 17:00 - 13:30
Koszt: płatne
Cena: 260.00zł za całe wydarzenie
Nr telefonu: (12) 688 5 450
Specyfika wydarzenia: Inne
Strona WWW: http://kultura.benedyktyni.com/rekolekcje-z-norwidem2019/
E-mail: rezerwacje@jg.benedyktyni.com
Kierownik duchowy: O. Konrad Małys OSB
Rekolekcje z Norwidem.
Od paru lat obok miesięcznych „spotkań norwidowskich” poświęcamy w naszym opactwie kilka weekendów rocznie na dni skupienia o charakterze rekolekcyjnym w oparciu czy przy wykorzystaniu różnych utworów Cypriana Kamila Norwida. Odkrywamy przy tym, że myśl filozofa-poety, a właściwie i mistyka, nie tyle wciąż „w wielu punktach pozostaje aktualna” (jak mówi się o kimś lub o czymś znanym), ile „w wielu punktach pozostaje do odkrycia” – jak mówi się o kimś, kogo się do tej pory nie znało lub o czymś nowym, co warto poznać. Oczywiście, wymaga to pewnej dyscypliny i trudu – skupienia, medytacji, modlitwy. Ale też wysiłek ten przynosi plon obfity. W bieżącym sezonie łączyć będziemy utwory poetyckie (wiersze) z prozą, która rzadziej jeszcze niż poezja bywa przedmiotem refleksji. Na pierwszą serię nowego cyklu rekolekcyjnego wybór padł na „legendę” pt. „Cywilizacja” napisaną w r. 1861, do której wstępnego przeczytania zachęcam pragnących wziąć udział w dniach skupienia.
loading