Ogłoszenia /

KURS MOJŻESZ /

Powrót
Wydarzenie: rekolekcje
Miejscowość: Cieszyn
Województwo: śląskie
Termin: 03.07.2019 - 07.07.2019
Godzina: 17:00 - 15:00
Koszt: płatne
Cena: 270.00zł za całe wydarzenie
Nr telefonu: 694218526
Specyfika wydarzenia: Rekolekcje (inne)
Strona WWW: https://zacheusz.org/kursy/kurs-mojzesz-w-cieszynie/
Kierownik świecki: Zacheusz Cieszyn
KURS MOJŻESZ
Jest to czas, gdy śledząc życie Mojżesza możesz jako osoba działająca we wspólnocie zobaczyć samego siebie i nauczyć się, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Jak stać się ewangelizatorem, otwartym na plan Boży i pracującym we wspólnocie przyjaciół. Jeśli pragniesz doświadczyć wolności i prowadzić do niej innych – przyjedź.
loading