Ogłoszenia /

Etapy I- IV oraz Pogłębienie z 17 rozdz.... /

Powrót
Wydarzenie: rekolekcje
Miejscowość: Kielce
Województwo: świętokrzyskie
Termin: 11.08.2018 - 19.08.2018
Godzina: 00:00 - 00:00
Koszt: płatne
Cena: 0.00zł za całe wydarzenie
Specyfika wydarzenia: Rekolekcje biblijne
E-mail: rektor@karczowka.com
Etapy I- IV oraz Pogłębienie z 17 rozdz. Ewangelii św. Jana: „Modlitwa Miłości. Rekolekcje z Modlitwą Arcykapłańską Jezusa”
Modlitwa arcykapłańska Jezusa zapisana w 17 rozdziale Ewangelii św. Jana jest zwana także modlitwą jedności. Tytuł naszych rekolekcji „Modlitwa miłości” wywodzi się z pogłębionego spojrzenia na jedność, która jest owocem miłości Jezusa do Ojca oraz do swoich uczniów. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus przyjęła tę modlitwę jako swoją, to znaczy modląc się przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie zwracała się do Ojca niebieskiego dała się wciągnąć w ten rwący i szeroki strumień miłości Syna do Ojca. Także my postaramy się włączyć w ten nurt modlitwy Jezusowej, która jest Miłością, by dać się pociągnąć ku Bogu Ojcu.
loading