Ogłoszenia /

"Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary." /

Powrót
Wydarzenie: rekolekcje
Miejscowość: Kraków- Łagiewniki
Województwo: małopolskie
Termin: 16.02.2021 - 18.02.2021
Godzina: 15:00 - 13:00
Koszt: płatne
Cena: 40.00zł za całe wydarzenie
Specyfika wydarzenia: Rekolekcje wielkopostne
Strona WWW: https://www.faustinum.pl/pl/wielkopostne-2021-2-2/
E-mail: sekretariat@faustinum.pl
Kierownik duchowy: ks. dr Sławomir Czajka
"Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary."
Jezus w Ewangelii wielokrotnie wzywa do miłosierdzia. Nawet podkreśla prymat miłosierdzia nad ofiarą: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”. Niekiedy jednak nie rozumiemy tych słów. Nie zawsze potrafimy rozróżnić i wyczuć: czego Jezus oczekuje od nas w danej sytuacji, co jest prawdziwym miłosierdziem, jaka jest ofiara, która podoba się Jemu. Modląc się słowem Bożym i korzystając także z duchowego doświadczenia Siostry Faustyny u progu Wielkiego Postu (Środa Popielcowa), będziemy wsłuchiwać się w pragnienia Serca Jezusa, wobec nas – Jego uczniów i apostołów Jego miłosierdzia.

Rekolekcje odbywają się w atmosferze ciszy i w pełnym milczeniu, by umożliwić uczestnikom osobiste spotkanie z Jezusem Miłosiernym podczas Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu oraz na modlitwie słowem Bożym i przy refleksji nad tekstami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny. Uczestnicy mogą także skorzystać z sakramentu pokuty lub rozmowy z kierownikiem duchowym.
loading