Wspólnoty i duszpasterstwa (31)

  • wtorek 08 listopada 2016, 7 lat temu
    KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY jest to ogólnopolska organizacja, zrzeszająca młodzież katolicką. Początki KSM sięgają 1934 roku, kiedy to w Krakowie, podczas krajowego zjazdu Akcja Katolicka zdecydowała o jego powołaniu. Po zakończeniu II wojny światowej, ze względu na represje ze strony komunistycznych władz, Stowarzyszenie prowadziło działalność „podziemną”. Wówczas też czynnym działaczem KSM był ks. kard. Karol Wojtyła, późniejszy papież i święty Kościoła Katolickiego. Reaktywacji KSM dokonał w 1990 roku Episkopat Polski, nadając mu osobowość prawną kościelną i tym samym przywracając ogólnopolski charakter działania.
loading