Wspólnoty i duszpasterstwa (31)

 • czwartek 08 grudnia 2016, 7 lat temu
  Przymierze Rodzin to stowarzyszenie katolickie, które powstało, aby pomóc rodzicom we właściwym wychowaniu dzieci, w duchu nauczania Kościoła Katolickiego, tak by wyrosły one na dobrych i dojrzałych chrześcijan i obywateli. Przymierze Rodzin powstało w 1983 roku, a zarejestrowane zostało w 1990 roku. Wyrosło z działalności Klubu Inteligencji Katolickiej. Jego warszawscy członkowie chcieli, aby ich dzieci wyznawały te same wartości. Organizowano wspólne rodzinne wyjazdy, które przekształciły się w letnie i zimowe obozy Sekcji Rodzin. Pierwsze Terenowe Ośrodki powstały przy parafii Świętego Stanisława Kostki w Warszawie, gdzie działał bł. ksiądz Jerzy Popiełuszko, w Warszawie - Falenicy w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz przy parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie. Patronem stowarzyszenia jest bł. Edmund Bojanowski. Uroczystość Chrystusa Króla jest świętem młodzieży Przymierza Rodzin.
 • czwartek 08 grudnia 2016, 7 lat temu
  Chemin Neuf (Nowa Droga) to międzynarodowa wspólnota katolicka, powstała w Lyonie w 1973 roku, powołana w celach ekumenicznych, do działalności na rzecz jedności i pojednania. W 1981 r. Chemin Neuf zostało erygowane przez Alberta kard. Decourtray arcybiskupa Lyonu, jako Publiczne Stowarzyszenie Wiernych, a od 14 września 2009 dekretem Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Instytut Chemin Neuf został uznany, jako Klerycki Instytut Zakonny na prawie papieskim.
 • czwartek 08 grudnia 2016, 7 lat temu
  Klub Inteligencji Katolickiej (KIK) stowarzyszenie polskiej inteligencji, która chce świadomie i dojrzale przeżyć i wypełnić swoje powołanie jako ludzi świeckich. Jest niezależny od władz państwowych oraz hierarchii kościelnej. Pierwsze takie kluby powstały w 1956 roku w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Toruniu. Przez kolejnych 20 lat przedstawiciele wywodzący się z tych klubów stworzyli w Sejmie umiarkowaną opozycję wobec władz przedstawicielstwa środowisk ludzi wierzących. W latach 80-tych wielu działaczy KIK współpracowało z Komitetem Obrony Robotników, a później współtworzyło NSZZ Solidarność. W lutym 1989 roku przy słynnym "okrągłym stole" w Warszawie, w ramach reprezentacji "Solidarności" zasiadło 20 członków KIK, by wkrótce potem wziąć aktywny udział w przeprowadzaniu zmian ustrojowych w Polsce. Obecnie najbardziej prężnie działającym klubem jest KIK warszawski, zrzeszający kilka tysięcy osób, setki rodzin, kolejne pokolenia warszawskiej katolickiej inteligencji. Jest jedynym KIK-iem w Polsce, w którym znajdują swoje miejsce dzieci i ludzie młodzi.
 • czwartek 08 grudnia 2016, 7 lat temu
  Ruch Czystych Serc to katolicki ruch, zainicjowany w Polsce przez czasopismo „Miłujcie się!”, założone w 1975 r. przez ks. Tadeusza Myczyńskiego w celu rozpowszechniania tzw. ABC Społecznej Krucjaty Miłości sformułowanej przez Prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pod koniec lat 80. polską młodzież zaczęła zalewać fala demoralizacji, głównie ze strony popularnych, młodzieżowych czasopism. Redakcja czasopisma sprzeciwiła się temu i postanowiła odpowiedzieć zawiązaniem ruchu propagującego czystość przedmałżeńską. RCS stanowiło też nawiązanie do międzynarodowego ruchu True Love Waits, który został zainicjowany w 1993 roku w Stanach Zjednoczonych. Pod koniec 2000 r. redakcja czasopisma zaczęła wysyłać do osób decydujących się na życie w czystości specjalne błogosławieństwo, a od roku 2001 zaczęto wpisywać do specjalnej Księgi Czystych Serc nazwiska osób deklarujących życie miłością Chrystusa. Określenie Ruch Czystych serc zostało użyte po raz pierwszy w czasopiśmie „Miłujcie się!” w 2. numerze w 2002r. Patronką Ruchu jest bł. Karolina Kózkówna, której męczeńska śmierć w obronie czystości stała się inspiracją do jego założenia.
 • czwartek 08 grudnia 2016, 7 lat temu
  Ruch Komunia i Wyzwolenie (Comunione e Liberazione) jest ruchem kościelnym, założonym w 1954 roku przez włoskiego kapłana Luigi Giussaniego, profesora wydziału teologicznego w Mediolanie. Jak to się zaczęło? Ks. Giussani, podczas podróży pociągiem, przysłuchiwał się rozmowie grupy młodych pasażerów, którzy z pogardą i ignorancją wypowiadali się na tematy związane z wiarą i Kościołem. Poruszony tym zdarzeniem, wkrótce założył ruch Młodzież Uczniowska, a później ruch Komunia i Wyzwolenie. Szybko rozpowszechnił się on w Włoszech, a dzisiaj obecny jest już w ponad 70 krajach całego świata, w tym również w Polsce. Pierwsze polskie wspólnoty zaczęły pojawiać się w 1983 roku, po spotkaniu z polskimi studentami ks. Francesco Ricci, jednego z towarzyszy ks. Luigi Giussaniego. W chwili obecnej wspólnoty znajdują się w ok. 40 miastach w naszym kraju.
 • środa 09 listopada 2016, 7 lat temu
  Focolare (Dzieło Maryi) to katolicki ruch religijny, którego założycielką jest obecna służebnica Boża Kościoła Katolickiego, oczekująca na wyniesienie na ołtarze, Chiara Lubich. Była ona włoską działaczką na rzecz jedności oraz dla ubogich, żyjącą w latach 1920-2008. Ruch Focolare, który obecnie rozprzestrzenił się na 190 krajów, miał swój początek spontanicznej wspólnocie dóbr materialnych i duchowych na wzór pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Oparty całkowicie na Ewangelii, miał za zadanie rozwiązywać społeczne problemy miasta Trydent we Włoszech. Z czasem do wspólnoty dołączyło się coraz więcej rodzin, młodzieży, robotników, intelektualistów, a nawet polityków. W taki sposób stworzono Mariapoli, czyli prototyp społeczeństwa opartego na fundamencie Ewangelii Jezusa Chrystusa. W następnych latach powstały kolejne „miasteczka” tego ruchu, a Chiara Lubich, zyskawszy aprobatę papieża, stale rozwija działalność Focolare. Prowadzi również dialog międzyreligijny, który zaczyna charakteryzować ruch. W Polsce początkiem ruchu były rekolekcje w 1969 roku w Zakopanem, na które przyjechała osoby odpowiedzialne za jego stworzenie w NRD. Obecnie główna siedziba Ruchu - Centrum gałęzi męskiej i żeńskiej znajduje się w Trzciance. Żeńskie ośrodki są w Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Lublinie, natomiast męskie - w Warszawie i Katowicach. Focolare kapłańskie mają swoje ośrodki w Katowicach i Ząbkowicach Śląskich.
 • wtorek 08 listopada 2016, 7 lat temu
  Odnowa w Duchu Świętym (Katolicka Odnowa Charyzmatyczna) to ruch katolicki, który powstał w 1967 roku w Stanach Zjednoczonych , po czym rozprzestrzenił się na wszystkie kontynenty. Podczas II soboru watykańskiego w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele  zostało zapisano, że Duch Święty prowadzi Kościół również poprzez łaski zwane charyzmatami, które mają służyć odnowie Kościoła. Pierwszym doświadczenie wylania Ducha Św. miało miejsce w 1967 roku, kiedy studenci i pracownicy Uniwersytetu Duquesne w USA, podczas spotkania modlitewnego przeżyli chrzest w Duchu św. oraz modlili się w językach. Tamto wydarzenie było początkowym punktem rozszerzania się Odnowy po całym świecie. W Polsce pierwsze takie wspólnoty zaczęły powstawać w 1976 roku. Sześć lat później odbył się w Częstochowie I Ogólnopolski Kongres Odnowy w Duchu Świętym. Wówczas to pierwszy raz spotkali się wszyscy zaangażowani w ten ruch. Od tamtej pory grono członków Odnowy w Duchu Świętym stale się powiększa, a coroczne ogólnopolskie czuwanie tej wspólnoty przyciąga coraz liczniejsze grupy ludzi.
 • wtorek 08 listopada 2016, 7 lat temu
  Oaza/Ruch Światło – Życie jest ruchem odnowy Kościoła, zrzeszającym wszystkie stany, począwszy od młodzieży, poprzez dorosłych i całe rodziny, aż do kapłanów i zakonników. Jego twórcą , założycielem i pierwszym moderatorem krajowym był Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921 -1987). Ruch Światło - Życie powstał i rozwija się w Polsce a w ostatnich kilkunastu latach rozszerza się również poza jej granicami: na Słowacji, w Czechach, w Niemczech, na Białorusi, Łotwie.  Każdy z członków przechodzi w ramach oazy właściwą swojemu stanowi formację duchową. Ma ona na celu wychowanie dojrzałych chrześcijan, znajdujących miejsce we wspólnocie, jaką jest Kościół. Nazwa Ruch Światło – Życie to nawiązanie do celu tego ruchu. Uczestnictwo w nim ma na celu uformowanie „nowego człowieka”, którego życie będzie napełnione Bożym światłem. Został stworzony specjalny program 10-ciu drogowskazów nowego człowieka.
 • wtorek 08 listopada 2016, 7 lat temu
  Neokatechumenat (Droga neokatechumetalna) jest to katolicka formacja służąca odnowie i dojrzewaniu wiary danej społeczności parafialnej poprzez otwieranie i prowadzenie w diecezjach i parafiach wtajemniczenia chrześcijańskiego na wzór katechumenatu pierwotnego Kościoła. Dokonuje się to poprzez praktykowanie tzw. trójnogu chrześcijańskiego, na który składają się: Słuchanie Słowa Bożego, Sakramenty, Wspólnota.
 • wtorek 08 listopada 2016, 7 lat temu
  Domowy Kościół (DK) to ruch osób zrzeszający osoby świeckie, pozostające w związku małżeńskim. Stanowi gałąź rodzinną Ruchu Światło – Życie, opartą na duchowości ks. Franciszka Blachnickiego. To ten kapłan katolicki zapoczątkował ten ruch, organizując w 1973 roku pierwszą oazę rodzin w Krościenku nad Dunajcem. W 1978 roku Założyciel nadał swojej inicjatywie nazwę Ruch Domowy Kościół (RDK).  
loading