Wspólnoty i duszpasterstwa /

Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA /

Powrót
poniedziałek 11 września 2017, 6 lat temu

Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA

Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA to katolicka wspólnota ewangelizacyjna, która powstała w 1992 roku. To wtedy grupa osób zaczęła spotykać się na modlitwie w Ośrodku Rekolekcyjnym w Stryszawie, na czele z ks. Krzysztofem Czerwionką CR. Owocem tych spotkań było odczuwanie powołania do Nowej Ewangelizacji. W 1994 roku Wspólnota przyłączyła się do programu Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji, a później stała się członkiem Stowarzyszenia Katolickich Szkół przy Watykanie. 4 lata później Kapituła Polskiej Prowincji Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego potwierdziła oficjalnie, że Wspólnota wypełnia Charyzmat Zgromadzenia i realizuje misję Zgromadzenia Zmartychwstańców. Wspólnota otrzymała także oficjalne dekrety pozwalające na prowadzenie swojej działalności na terenie poszczególnych, polskich diecezji. Wydane zostały one przez Ordynariuszy tych diecezji. Teren działania Wspólnoty został podzielony na oddziały, które nazywane są Winnicami. Obecnie jest ich osiem. Centrum Wspólnoty GALILEA jest jej główna siedziba czyli ośrodek rekolekcyjny „Wzgórze Miłosierdzia” w Stryszawie koło Suchej Beskidzkiej.

     Celem działania Wspólnoty jest nowa ewangelizacja, czyli niesienie zbawienia i nadziei płynącej z osobistego spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym w mocy Ducha Świętego. Zaproszenie do wspólnoty dotyczy każdego, zarówno osób świeckich jak i duchownych. Podstawową formą przynależności są cotygodniowe spotkania modlitewne w tzw. Domach Zmartwychwstania, czyli prywatnych mieszkaniach członków Wspólnoty. 5-10 osób spotyka się, aby się wspólnie modlić, czytać Słowo Boże i dzielić się swoim doświadczeniem wiary. Działanie Wspólnoty opiera się na pięciu biblijnych celach, do których należą: ewangelizacja, uwielbienie, braterskie relacje, formacja uczniów i służba. Każdy członek zaproszony jest do podjęcia drogi wzrostu duchowego jako uczeń Jezusa. Ma temu służyć pięć etapów formacji duchowej:

  • Etap 1 – Droga Podstaw Wiary (1 rok)
  • Etap 2 – Droga Nadziei (1 rok)
  • Etap 3 – Duchowość Paschalna (1 rok)
  • Etap 4 – Droga do Przymierza (1 rok)
  • Etap 5 – Droga Przymierza (wiele lat)

Wszystkie Domy Zmartwychwstania z danej Winnicy spotykają się raz w miesiącu na tzw. Świętowaniu, a cała Wspólnota gromadzi się cała raz w roku w swojej głównej siedzibie w Stryszawie. Wspólnota Galilea prowadzi liczne działania ewangelizacyjne: kursy, rekolekcje, Wieczory Chwały. Wszystko to po to, aby przyciągać do Jezusa jak najwięcej ludzi.

     Jeśli pragniesz rozpalić swoją wiarę, albo czujesz, że staje się ona coraz słabsza, jeśli pogubiłeś się w życiu przyjmij zaproszenie i wyzwanie, jakie kieruje do Ciebie Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA. Nie wiesz jak zacząć? Wybierz się na Kurs Nowe Życie, który prowadzą w wielu zakątkach naszego kraju. Co dalej? Przekonasz się, jeśli spróbujesz. Wiem, co mówię. Poszłam tą drogą i nie żałuję! Jeśli chcesz doświadczyć żywego i działającego Boga, pomoże Ci w tym Wspólnota. Spotkasz się tutaj z ciepłem i miłością. Każdy jest tutaj mile widziany. Podejmij to wyzwanie i stań się świadomym uczniem Jezusa. Jeśli pozwolisz Zmartwychstałemu się przemienić i ukształtować, staniesz się Jego świadkiem, który zaniesie innym swoje doświadczenie miłości Boga. Ewangelizacja to podstawowa misja Wspólnoty. Zacznij od siebie, by zapłonąć ogniem i rozpalać nim innych.

loading