Wspólnoty i duszpasterstwa /

Ruch Komunia i Wyzwolenie (Comunione e Liberazione) /

Powrót
czwartek 08 grudzień 2016, 3 lata temu

Ruch Komunia i Wyzwolenie (Comunione e Liberazione)

logocl.jpg (33 KB)

Ruch Komunia i Wyzwolenie (Comunione e Liberazione) jest ruchem kościelnym, założonym w 1954 roku przez włoskiego kapłana Luigi Giussaniego, profesora wydziału teologicznego w Mediolanie. Jak to się zaczęło? Ks. Giussani, podczas podróży pociągiem, przysłuchiwał się rozmowie grupy młodych pasażerów, którzy z pogardą i ignorancją wypowiadali się na tematy związane z wiarą i Kościołem. Poruszony tym zdarzeniem, wkrótce założył ruch Młodzież Uczniowska, a później ruch Komunia i Wyzwolenie. Szybko rozpowszechnił się on w Włoszech, a dzisiaj obecny jest już w ponad 70 krajach całego świata, w tym również w Polsce. Pierwsze polskie wspólnoty zaczęły pojawiać się w 1983 roku, po spotkaniu z polskimi studentami ks. Francesco Ricci, jednego z towarzyszy ks. Luigi Giussaniego. W chwili obecnej wspólnoty znajdują się w ok. 40 miastach w naszym kraju.

Celem ruchu jest wychowanie do dojrzałej wiary. Jego fundamentem jest orędzie, że Bóg stał się człowiekiem – towarzyszem drogi każdego z nas oraz że Jezus jest obecny w Kościele  znaku wspólnoty, jedności i komunii. W ruchu tym szczególną uwagę zwraca się na trzy wymiary życia chrześcijańskiego:

  • kulturalny
  • charytatywny
  • misyjny

Kto zdecyduje się na przynależność do tego ruchu, jest zaproszony do modlitwy brewiarzowej, życia sakramentalnego oraz tzw. Szkoły Wspólnoty. Są to cotygodniowe spotkania, na których członkowie wspólnie się modlą, rozmawiają i odbywają katechezy. Wszystko to, po to by wzrastać w wierze. Zaproszenie do udziału w Szkole Wspólnoty jest kierowane do każdego i bez żadnych warunków wstępnych.

Obecnie żyjemy w czasach, kiedy nie brak jest głosów pełnych krytyki w stosunku do Kościoła. Zwykle reagujemy na nie oburzeniem lub, co gorsza, zniechęceniem, które skutkuje osłabieniem naszej wiary. Myślę, że warto w tym kontekście, czerpać wzór z ks. Luigi Giussaniego, którego proces beatyfikacyjny ruszył w 2012 roku. On, będąc świadkiem ostrej krytyki Kościoła, przepełnionej pogardą i złością, nie poddał się. Negatywne emocje, które na pewno wówczas odczuł, przekuł na konkretne działania. Dziś, po kilkudziesięciu latach od tamtego wydarzenia, ruch wówczas zapoczątkowany, zrzesza wielu ludzi na całym świecie. Jeśli Tobie również leży na sercu dobro swoje i innych oraz całego Kościoła, którego przecież każdy z nas jest częścią, przyłącz się do Ruchu Komunia i Wyzwolenie! Rozwijając własną wiarę, dajesz świadectwo innym, motywujesz i realizujesz wezwanie Jezusa, aby iść na cały świat i głosić Ewangelię. Twoim światem, do którego On Cię posyła jest miejsce Twojej pracy, uczelnia czy grono znajomych. Przylgnięcie do Ruchu nie pociąga za sobą ani szczególnych zobowiązań, ani nowych praktyk. Nie ma żadnych form zapisu. Jedyne czego potrzebujesz to podjąć decyzję, że pragniesz się rozwijać w wierze we wspólnocie Kościoła.

Opracowała: Iwona Śliżewska

loading