Wspólnoty i duszpasterstwa /

Odnowa w Duchu Świętym (Katolicka Odnowa Charyzmatyczna) /

Powrót
wtorek 08 listopad 2016, 3 lata temu

Odnowa w Duchu Świętym (Katolicka Odnowa Charyzmatyczna)

 logo-odnowy-w-Polsce1.jpg (442 KB)

Odnowa w Duchu Świętym (Katolicka Odnowa Charyzmatyczna) to ruch katolicki, który powstał w 1967 roku w Stanach Zjednoczonych , po czym rozprzestrzenił się na wszystkie kontynenty. Podczas II soboru watykańskiego w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele  zostało zapisano, że Duch Święty prowadzi Kościół również poprzez łaski zwane charyzmatami, które mają służyć odnowie Kościoła. Pierwszym doświadczenie wylania Ducha Św. miało miejsce w 1967 roku, kiedy studenci i pracownicy Uniwersytetu Duquesne w USA, podczas spotkania modlitewnego przeżyli chrzest w Duchu św. oraz modlili się w językach. Tamto wydarzenie było początkowym punktem rozszerzania się Odnowy po całym świecie. W Polsce pierwsze takie wspólnoty zaczęły powstawać w 1976 roku. Sześć lat później odbył się w Częstochowie I Ogólnopolski Kongres Odnowy w Duchu Świętym. Wówczas to pierwszy raz spotkali się wszyscy zaangażowani w ten ruch. Od tamtej pory grono członków Odnowy w Duchu Świętym stale się powiększa, a coroczne ogólnopolskie czuwanie tej wspólnoty przyciąga coraz liczniejsze grupy ludzi.

Ten ruch charyzmatyczny opiera się na założeniu, że chrześcijanie są obdarowywani charyzmatami, czyli nadzwyczajnymi darami Ducha Św., którymi służą dla zbudowania wspólnoty Kościoła. Należą do nich m.in.:

  • dar tłumaczenia języków – łączy się z darem języków; polega na wyjaśnieniu treści usłyszanego przed chwilą przesłania w językach;
  • dar proroctwa –przemawianie w imieniu Boga z przesłaniem zachęty lub napomnienia skierowanym do uczestników spotkania. Często słowa prorockie wypowiedziane na spotkaniu modlitewnym przemawiają ze szczególną mocą do zebranych objawiając im prawdę o sobie;
  • dar rozeznania duchowego – pozwala na bieżąco weryfikować prawdziwość innych charyzmatów, a także badać poruszenia duchowe ludzi;
  • dar uzdrawiania, czyli dar modlitwy o duchowe, psychiczne i fizyczne zdrowie osoby proszącej o to Boga.

Odnowa w Duchu Świętym gromadzi wielu ludzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk. Osoby te tworzą grupy modlitewne, liczące od kilku do kilkuset członków. Każdy z członków przechodzi chrzest w Duchu Świętym – podstawowe doświadczenie wiary, znane pierwszym chrześcijanom. Grupy modlitewne spotykają się co tydzień na dwu-trzygodzinnych spotkaniach modlitewnych, których głównym elementem jest  dynamiczna, żywa modlitwa. Stałymi elementami modlitwy są: zaproszenie Ducha Świętego do prowadzenia spotkania, uwielbienie Boga, słuchanie Słowa Bożego, nauczanie, osobiste świadectwo życia niektórych uczestników spotkania. Na spotkaniach modlitewnych ujawniają się charyzmaty. Grupy modlitewne prowadzone są najczęściej wspólnie przez duszpasterza i zespół świeckich animatorów z liderem na czele; spotkania odbywają się zwykle przy parafii.

Jeśli w Twoim życiu duchowym wieje nudą i chcesz doświadczyć żywego i pełnego dynamizmu Kościoła, prowadzonego przez Ducha Świętego, przyłącz się do Odnowy w Duchu Świętym! Spotkania w grupach, zrzeszających jej członków, to miejsca żywej, spontanicznej modlitwy i wielbienia Boga, to rozmowy i katechezy rozwijające osobistą relację z Nim. Członkostwo w tej wspólnocie to nie tylko dbałość o swój własny rozwój duchowy, to także realizacja poczucia odpowiedzialności za ewangelizację, do której wszyscy jesteśmy powołani. Pozwól się prowadzić Duchowi Świętemu i zacznij dzielić się wiarą z innymi! Służy temu szereg akcji ewangelizacyjnych prowadzonych przez Odnowę w Duchu Świętym. Bycie częścią wspólnoty Kościoła to nie tylko zamykanie się we własnym środowisku, ale wychodzenie do wszystkich ludzi i uwrażliwianie ich na Boga i dary duchowe, którymi On pragnie obdarzać nas jak niegdyś Apostołów.

Opracowała: Aleksandra Kamińska

loading