Wspólnoty i duszpasterstwa /

Neokatechumenat (Droga neokatechumetalna) /

Powrót
wtorek 08 listopad 2016, 3 lata temu

Neokatechumenat (Droga neokatechumetalna)

neokatechumenat.jpg (64 KB)

Neokatechumenat (Droga neokatechumetalna) jest to katolicka formacja służąca odnowie i dojrzewaniu wiary danej społeczności parafialnej poprzez otwieranie i prowadzenie w diecezjach i parafiach wtajemniczenia chrześcijańskiego na wzór katechumenatu pierwotnego Kościoła. Dokonuje się to poprzez praktykowanie tzw. trójnogu chrześcijańskiego, na który składają się:

  • Słuchanie Słowa Bożego
  • Sakramenty
  • Wspólnota

Jej początki sięgają lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Koncepcję Drogi neokatechumentalnej stworzyli na ubogich przedmieściach Madrytu, malarz Kiko Arguello i Carmen Hernandez. Została ona poparta przez arcybiskupa miasta Casimiro Morcillo. Pozytywne rezultaty, jakie przyniosło wprowadzenie założeń Neokatechumenatu, spowodowały jego rozprzestrzenianie się na całym świecie: do 105-ciu krajów, 900 diecezji i ponad 6000 parafii. W odpowiedzi na apel Jana Pawła II do nowej ewangelizacji, wiele rodzin, które przeszły już Drogę, ofiarowało się do pomocy w dziele misyjnym Kościoła, i przeprowadziło się do najbardziej zdechrystianizowanych i laickich obszarów świata, przygotowując powstanie nowych parafii misyjnych. W Polsce Droga rozpoczęła się w 1975 roku w Lublinie. Katechezy zaczęto głosić w środowisku związanym z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Obecnie istnieje już około 1000 takich wspólnot w 350 parafiach, znajdujących w 35 diecezjach. r. ,

Jak to wygląda? Przez około 2 miesiące ekipa świeckich, zawsze
z księdzem, głosi katechezy. W ich trakcie celebruje się Liturgię Pokutną i Liturgię Słowa, podczas której uczestnikom wręcza się Biblię. Katechezy kończą się wyjazdem poza parafię na dwudniową konwiwencję, gdzie uczestnicy m.in. poprzez specjalne katechezy przygotowywani są do przeżywania Liturgii Eucharystii ze zrozumieniem pełni znaków. Na zakończenie, z chętnych osób zostaje zawiązana wspólnota, która potem gromadzi się dwa razy w tygodniu; na Liturgii Słowa i niedzielnej Eucharystii, sprawowanej z reguły w sobotę wieczorem. .

Jeśli pragniesz poznać Pana Boga i przyjąć chrzest w Kościele katolickim, wybierz Neokatechumenat! Jeśli czujesz, że temperatura Twojej wiary ciągle spada, jeśli pragniesz na nowo poczuć się chrześcijaninem i rozpalić płomień wiary, jednocześnie stając się częścią wspólnoty, wybierz Drogę neokatechumentalną! Twój wkład to czas, jaki zechcesz poświęcić. Co dostaniesz w zamian? Niesamowite owoce duchowe!

  • Twoja relacja z Bogiem zostanie pogłębiona
  • Wiara przestanie być rutynowym obowiązkiem
  • Zyskasz nowych przyjaciół
  • Odnajdziesz radość i pokój
  • Weźmiesz udział w różnego rodzaju inicjatywach ewangelizacyjnych

To nie wszystko! Na odważnych czeka zadanie specjalne! Rozpalony miłością Bożą, z odnowioną wiarą, teraz to Ty będziesz mógł nieść Dobrą Nowinę tym, którzy jej jeszcze nie znają lub pogubili się w laickim świecie.

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

loading