Wspólnoty i duszpasterstwa /

Koło biblijne (spotkania biblijne) /

Powrót
wtorek 08 maja 2018, 6 lat temu

Koło biblijne (spotkania biblijne)

 

Jak sama nazwa wskazuje osoby zbierające się pod szyldem koła biblijnego, skupiają się na Piśmie Świętym, czyli Słowie Bożym. Św. Hieronim powiedział, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Idąc tym tropem, możemy zrozumieć cel działania kół biblijnych. Jest nim pragnienie pogłębiania swojej wiedzy i prawdy o Bogu oraz rozwijanie swojej wiary.

     Koła biblijne to mniejsze lub większe grupy ludzi bez względu na płeć, wiek, stan czy zawód. Istnieją one przy parafiach, w ramach duszpasterstw młodzieży czy też wśród rodzin, przyjaciół i znajomych. Nie ma żadnych formalnych warunków, które musiałyby spełnić osoby pragnące spotykać się w ramach kół biblijnych. Wystarczą tylko dobre chęci oraz serce otwarte na Boga i ludzi w których kręgu odbywają się spotkania.

    Cykliczność spotkań bywa zróżnicowana, w większości przypadków są to jednak spotkania cotygodniowe. Członkowie koła biblijnego gromadzą się w domach katechetycznych, salkach parafialnych czy też w prywatnych domach jednej z osób przynależącej do koła. Każdy przynosi ze sobą swój egzemplarz Pisma Świętego, tak aby móc włączyć się we wspólne odczytywanie wybranych fragmentów. Spotkanie zwykle rozpoczyna się od modlitwy do Ducha Świętego, następnie zebrani czytają zaplanowany na dany dzień fragment ze Starego lub Nowego Testamentu. Kolejnym etapem jest wspólne analizowanie przeczytanych wersetów. Członkowie koła dzielą się wówczas swoimi przemyśleniami i refleksjami, swoim doświadczeniem działania Słowa Bożego w ich życiu, a także słuchają się nawzajem. Często koło biblijne posiada swojego opiekuna duchowego, którym jest kapłan danej parafii czy duszpasterz związany z danym środowiskiem.

    Pamiętając o tym, że wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego, warto nie ograniczać się tylko do słuchania Liturgii Słowa podczas niedzielnych Mszy św. Pójście dalej, a więc zaangażowanie się w uczestnictwo w spotkaniach koła biblijnego, pozwala na ciągły rozwój swojej wiary, przy jednoczesnym dzieleniu się nią z innymi, którzy tak samo jak my, potrzebują karmić się Słowem Bożym. Koło biblijne to szansa na bardziej efektywne życie Słowem na co dzień.

loading