Wspólnoty i duszpasterstwa /

Klub Inteligencji Katolickiej (KIK) /

Powrót
czwartek 08 grudzień 2016, 3 lata temu

Klub Inteligencji Katolickiej (KIK)

kik_logo.jpg (14 KB)

Klub Inteligencji Katolickiej (KIK) stowarzyszenie polskiej inteligencji, która chce świadomie i dojrzale przeżyć i wypełnić swoje powołanie jako ludzi świeckich. Jest niezależny od władz państwowych oraz hierarchii kościelnej. Pierwsze takie kluby powstały w 1956 roku w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Toruniu. Przez kolejnych 20 lat przedstawiciele wywodzący się z tych klubów stworzyli w Sejmie umiarkowaną opozycję wobec władz przedstawicielstwa środowisk ludzi wierzących. W latach 80-tych wielu działaczy KIK współpracowało z Komitetem Obrony Robotników, a później współtworzyło NSZZ Solidarność. W lutym 1989 roku przy słynnym "okrągłym stole" w Warszawie, w ramach reprezentacji "Solidarności" zasiadło 20 członków KIK, by wkrótce potem wziąć aktywny udział w przeprowadzaniu zmian ustrojowych w Polsce. Obecnie najbardziej prężnie działającym klubem jest KIK warszawski, zrzeszający kilka tysięcy osób, setki rodzin, kolejne pokolenia warszawskiej katolickiej inteligencji. Jest jedynym KIK-iem w Polsce, w którym znajdują swoje miejsce dzieci i ludzie młodzi.

Klub Inteligencji Katolickiej realizuje cele, do których jest powołany przez działalność formacyjno-intelektualną, religijną, naukową, edytorską, charytatywną oraz pielgrzymkową. W swoich szeregach zrzesza wielu wykształconych ludzi, którzy pracując nie skupiają się tylko na samorealizacji i osiąganiu dochodów, ale także pragną służyć w ten sposób Bogu oraz ojczyźnie. KIK-i często powiązane z uczelniami i uniwersytetami są ośrodkami kształtowania myśli, postaw katolicko-społecznych i poglądów, których fundamentem są zasady i wartości chrześcijańskie. Działalność KIK to liczne konferencje, prelekcje, warsztaty, otwarte wykłady, koncerty oraz inne projekty edukacyjne. W ramach KIK prowadzone są także rekolekcje, nabożeństwa i dni skupienia. Do najważniejszych zadań Klubu należy formacja członków i ich rodzin, praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży, poznawanie i proponowanie rozwiązań ważnych problemów społecznych oraz włączaniu świeckich w pracę duszpasterską Kościoła.

Chociaż Klub Inteligencji Katolickiej nie jest organizacją kościelną, to pozostają w jedności z Kościołem i jego hierarchią. Nadrzędnym celem jest przemienianie świata w taki, który jak najściślej realizuje prawo Boże i zasady ewangeliczne. Członkowie czują się wezwani i zaproszeni do rozwijania swoich talentów, poszerzania wiedzy, dzielenia się nią i nieustannego doskonalenia się, aby jak najowocniej służyć dobru społecznemu. Klub Inteligencji Katolickiej to środowisko osób dynamicznych i otwartych. Jeśli nie chcesz swoich talentów i zdolności zachowywać jedynie dla siebie, ale je pomnażać poprzez dzielenie się nimi z innymi, możesz czuć się zaproszony do tego stowarzyszenia. Polska i Kościół potrzebuje wykształconych i aktywnych ludzi, którzy w swoim życiu kierują się Ewangelią.

Opracował: Paweł Śliżewski

loading