wtorek 15 maja 2018, 6 lat temu

Grupa liturgiczna

 

      Przy parafiach często funkcjonują różnego rodzaju wspólnoty parafialne, które angażują się  w życie parafii i usprawniają jej działanie. Jednym z takich podmiotów w strukturze parafii jest grupa liturgiczna. Należy odróżnić ją od służby liturgicznej, w skład której wchodzą ministranci i lektorzy. Jest to jakby dodatkowy organ powołany do pomocy w pełnieniu posług liturgicznych. II Polski Synod Plenarny  (1991-1999) zauważył, że „Zbyt mała jest liczba dorosłych osób świeckich, zwłaszcza mężczyzn, zaangażowanych w spełnianie posług liturgicznych. Często, nawet podczas wielkich zgromadzeń, celebrans czyta lekcje, recytuje psalm responsoryjny, wypowiada wezwania modlitwy powszechnej" i zaleca przygotowanie osób świeckich, "które mogłyby pełnić właściwe im funkcje liturgiczne". Aby wyjść naprzeciw temu zapotrzebowaniu zaczęto tworzyć grupy liturgiczne.

      Członkiem grupy liturgicznej może być każda osoba, która pragnie jeszcze bardziej zaangażować się w czynny udział w liturgii oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią wśród parafian. Do obowiązków członków grupy liturgicznej należy wykonywanie czytań przewidzianych na dany dzień w ramach Liturgii Słowa, modlitwy wiernych oraz psalmów responsoryjnych. Do innych obowiązków należy także służba porządkowa podczas nabożeństw oraz dbałość o właściwy przebieg liturgii.

      Oprócz chęci i nastawienia ważne jest również właściwe przygotowanie do pełnienia określonych funkcji w ramach grupy liturgicznej. Służą temu odpowiednie kursy oraz spotkania formacyjne grupy, które powinny odbywać się regularnie. Podczas nich członkowie zgłębiają niezbędne umiejętności oraz wzbogacają swoją wiedzę dotyczącą Liturgii i znaczenia jej poszczególnych momentów.

 

loading