wtorek 08 listopad 2016, 3 lata temu

Domowy Kościół

logodk.png (19 KB) Domowy Kościół (DK) to ruch osób zrzeszający osoby świeckie, pozostające w związku małżeńskim. Stanowi gałąź rodzinną Ruchu Światło – Życie, opartą na duchowości ks. Franciszka Blachnickiego. To ten kapłan katolicki zapoczątkował ten ruch, organizując w 1973 roku pierwszą oazę rodzin w Krościenku nad Dunajcem. W 1978 roku Założyciel nadał swojej inicjatywie nazwę Ruch Domowy Kościół (RDK).

 

Fundament DK:

  • Podkreślenie znaczenia miłości małżeńskiej
  • Duchowość małżeńska
  • Rodzina jako domowy Kościół
  • Rodzina jako katechumenat
  • Rodzina jako wspólnota

Duchowość małżeńska w ramach DK opiera się na modlitwie osobistej połączonej z lekturą Pisma Świętego, regularne spotkanie ze Słowem Bożym, codzienna wspólna modlitwa małżonków, codzienna modlitwa rodziny, comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego systematyczna praca nad sobą oraz uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu.

Świętem patronalnym DK jest Niedziela Świętej Rodziny.

Jak to wygląda? DK działa przy parafiach. Rodziny DK spotkają się w tzw. kręgach (4-7 małżeństw) w jednym z domów. Jedna para małżeńska jest parą animatorską. Nas spotkaniami czuwa ksiądz moderator. Istotna jest formacja duchowa członków poprzez rekolekcje, dni skupienia, itp.

Jeśli chcesz zbudować szczęśliwsze i Bogiem silne małżeństwo, wychować mądrze dzieci i pogłębić relacje z Bogiem oraz w swojej rodzinie, przyłącz się do Domowego Kościoła! Uczestnictwo w tym ruchu to cały „pakiet korzyści”. Ty i Twój współmałżonek nauczycie się czerpać moc z mocy sakramentu małżeństwa, żyć nim i celebrować go przez całe wasze życie, bez względu na to jak długim stażem małżeńskim, możecie się pochwalić. DK to propozycja dla młodszych i starszych. To zaproszenie Pana Boga do swojej codzienności i do wspólnoty, jaką jest Twoja rodzina. To także szansa na poznanie prawdziwych przyjaciół, którzy wzajemnie mobilizują się w pogłębianiu relacji wzajemnych oraz z Bogiem. Domowy Kościół to także forma ewangelizacji – być może za jakiś czas to Twoja rodzina zaprosi kolejne małżeństwa do uczestnictwa w ruchu. Nie czekaj! Daj szanse swojemu małżeństwu na wzrost w zdrowej miłości opartej na Jezusie Chrystusie, którego zaprosiliście podczas ślubu. W Miłości, którą jest Bóg, zawiera się również miłość małżeńska, a zbliżając się do Boga, jednocześnie zbliżysz się do żony/męża.

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

loading