Wspólnoty i duszpasterstwa /

Chemin Neuf (Nowa Droga) /

Powrót
czwartek 08 grudzień 2016, 3 lata temu

Chemin Neuf (Nowa Droga)

Chemin-Neuf1-e1433336182426.jpg (32 KB)

Chemin Neuf (Nowa Droga) to międzynarodowa wspólnota katolicka, powstała w Lyonie w 1973 roku, powołana w celach ekumenicznych, do działalności na rzecz jedności i pojednania. W 1981 r. Chemin Neuf zostało erygowane przez Alberta kard. Decourtray arcybiskupa Lyonu, jako Publiczne Stowarzyszenie Wiernych, a od 14 września 2009 dekretem Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Instytut Chemin Neuf został uznany, jako Klerycki Instytut Zakonny na prawie papieskim.

Wspólnota Chemin Neuf w Polsce gromadzi obecnie ponad 100 członków głównie z Warszawy i Łodzi, a także Kutna, Łowicza, Łącka i Lublina. Od początku swojego istnienia Wspólnota prowadzi tygodniowe rekolekcje ignacjańskie, a od kilku lat rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego. Prowadzone są one przez braci i siostry ze Wspólnoty formowanych w duchowości ignacjańskiej. W ekipie rekolekcji zawsze jest kapłan Instytutu Zakonnego Chemin Neuf. Dla młodzieży organizowane są sesje letnie, weekendy tematyczne, rekolekcje w ciszy i wakacyjne wyjazdy na międzynarodowe spotkania i rekolekcje, zaś dla małżeństw coroczne sesje. Wspólnota ta zrzesza osoby każdego stanu: duchownych, małżonków oraz osoby stanu wolnego. Małżeństwa mieszkają w tzw. „fraterni życia” (czyli w jednym z domów Wspólnoty) lub we „fraterni dzielnicy” (poza domem wspólnotowym, w tej samej dzielnicy). Jest to jedna z cech charakterystycznych Nowej Drogi. Codzienność członków Chemin Neuf opiera się na modlitwie wspólnotowej, osobistej i brewiarzowej oraz na Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu. Osoby konsekrowane, należące do wspólnoty, posługują w parafiach, domach rekolekcyjnych oraz na różnorakich sesjach i centrach formacyjnych, prowadzonych przez Chemin Neuf.

Do czego zaprasza nas wspólnota Chemin Neuf? Już sama nazwa Wspólnoty daje nam ku temu wskazówkę. Każdy z nas jest zaproszony na „nową drogę” ku Chrystusowi i ku pogłębieniu własnej wiary. Chemin Neuf posiada propozycję takiego duchowego rozwoju dla różnych kategorii wiekowych. Szczególnie swoje działania kierują oni do młodzieży, małżonków, rodzin oraz tych osób, które w przyszłości pragną zawrzeć związek małżeński. Co roku odbywa się sesja Kana, czyli tygodniowe rekolekcje dla małżeństw, na które zaproszeni są nie tylko małżonkowie, ale również ich dzieci, dla których animatorzy przygotowują odpowiedni program. Te rekolekcje to nie tylko czas skupienia, modlitwy i refleksji, ale także wspólnego świętowania, odpoczynku i dzielenia się wiarą. Ci małżonkowie, którzy wyrażą chęć dalszej formacji, są zapraszani do dalszego, rocznego uczestnictwa we fraterni Kana. W ramach Chemin Neuf realizowana jest również misja Kana Narzeczeni, która zaprasza kobiety i mężczyzn, którzy rozeznają swoje powołanie do małżeństwa. Wspólnota prowadzi także cotygodniowe wieczory uwielbienia, na które zaproszeni są wszyscy ci, którzy pragną wielbić Boga oraz oddać i powierzyć Mu wszystkie swoje sprawy.

Co zrobić, aby wstąpić na tą „nową drogę”? Wystarczy, że skontaktujesz się ze wspólnotą Chemin Neuf działającą w Twoim mieście. Zostaniesz skierowany do wybranej fraterni, czyli grupki od 6 do 10 osób, które spotykają się co 3 tygodnie, aby wspólnie spędzić czas na modlitwie, rozmowie i posiłku. Jeśli nie chcesz żyć tylko dla siebie, ale wyruszyć we wspólnocie w nową, fascynującą podróż wiary, nie zwlekaj, przyłącz się do Chemin Neuf! Jeśli odczuwasz pragnienie służenia innym, Wspólnota ma propozycję także dla Ciebie. Możesz przyłączyć się do grupy posługujących w czasie spotkań, weekendów i rekolekcji. W ten sposób weźmiesz udział w budowaniu królestwa Bożego! Wszystko po to, aby coraz bardziej przybliżać do Jezusa siebie i innych.

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

loading