Wspólnoty i duszpasterstwa /

Apostolat Margaretka ( Apostolat modlitwy za kapłanów) /

Powrót
wtorek 08 maja 2018, 6 lat temu

Apostolat Margaretka ( Apostolat modlitwy za kapłanów)

 

      Ruch ten zapoczątkowała mieszkająca w Kanadzie, nieuleczalnie chora, Margaret O’Donnel. Była ona przez 27 lat przykuta do łóżka sparaliżowana i sparaliżowana. Sens swojego życia odnalazła w modlitwie za kapłanów. Kiedy wieści o niej i jej wytrwałej modlitwie rozeszły się po Kanadzie, księża sami przychodzili do niej prosząc ją o modlitwę w ich intencji. Margaret zmarła w wieku 40 lat, a 3 lata później, w 1981 roku, profesor Louise Ward z Quebek, zainspirowana jej historią, założyła Apostolat Margaretek. Stopniowo działalność ruchu rozprzestrzeniła się na cały świat.

     Jako logo Apostolatu została wybrana margaretka, czyli polny kwiat. Jego siedem kwiatków symbolizuje siedem osób, które zobowiązują się do modlitwy za konkretnego kapłana. W środku margaretki wpisuje się imię księdza, a na płatkach imiona modlących się osób. Każda z nich modli się w jednym wybranym dniu tygodnia. Celami Apostolatu jest modlitwa za wybranego kapłana, troska o jedność w duchowieństwie i wspieranie powołań do życia zakonnego i kapłańskiego.

     „Margaretka” zawiązuje się po znalezieniu 7 chętnych osób do jej utworzenia. Następnie jej członkowie kontaktują się z wybranym księdzem i wysyłają zgłoszenie na adres internetowy Apostolatu. Często ofiarowanie „Margaretki” przybiera uroczystą formę, ponieważ to wydarzenie mobilizuje grupę i podkreśla wagę ich modlitwy. Dobór modlitwy pozostaje dowolny, chociaż Apostolat proponuje konkretną formę: modlitwę „O Jezu, dobry Pasterzu”, dziesiątek Różańca lub Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Wraz ze śmiercią kapłana „Margaretka” rozpada się. Założycielka Apostolatu obrazuje to w następujący sposób: gdy znika serce kwiatu, płatki opadają na ziemię i nie ma już margaretki.

      Szczególnymi dla każdego członka Apostolatu są dni 25-27 każdego miesiąca. Są to tzw. Ogólnopolskie Margaretkowe Dni. Członkowie tego ruchu poszczą wówczas w domach, a niektórzy przyjeżdżają do wyznaczonego miejsca, aby tworzyć wspólnotę modlących się. Wyjątkowo uroczyście obchodzone są także w ramach Apostolatu święta kapłańskie, takie jak Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów czy też Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie.

loading