Świadectwa /

Rekolekcje małżeńskie - Ruch Światło- Życie (Domowy Kościół) /

Powrót
Wystawione: 17-10-2016
Wystawione przez: Ania
Wydarzenie: Rekolekcje małżeńskie

Rekolekcje małżeńskie - Ruch Światło- Życie (Domowy Kościół)

Rekolekcje małżeńskie. -- Rekolekcje małżeńskie Ruchu Światło- Życie Domowego Kościoła to świetny czas poświęcony małżeństwu. Ci, którzy chcą nawiązać kontakt z Bogiem i odnowić swoje relacje. W tych czasach jak wiemy jest nie mało o kryzys małżeński. Trzeba szukać dróg rozwiązań problemu, a najlepiej to na rekolekcjach. Uzdrawiająca moc Sakramentów Świętych, wspólna modlitwa dają moc. Najlepszym lekarstwem jest Pan Jezus. Małżeństwo trzeba opierać na Bogu. Żyć po chrześcijańsku i dzielić się Bogiem wśród bliskich. Rekolekcje małżeńskie są pomocne i ważne dla rodzin. Trzeba pogłębiać swoją wiarę poprzez uczestnictwo w rekolekcjach. Byłam na takich rekolekcjach i naprawdę warto. Bez tych rekolekcji życie by było smutniejsze. Wspomnienia po rekolekcjach sprzyjają zadowoleniu i radości małżeńskiej. Ania
loading