Świadectwa /

Rekolekcje ignacjańskie /

Powrót
Wystawione: 16-10-2016
Wystawione przez: internautka
Wydarzenie: Rekolekcje ignacjańskie

Rekolekcje ignacjańskie

Rekolekcje ignacjańskie - Rekolekcje ignacjańskie to ćwiczenia duchowe wg św. Ignacego z Loyola. To rekolekcje w całkowitym milczeniu. Miałam możliwość uczestnictwa w takich rekolekcjach w Lublinie. Nie łatwo jest milczeć, ale pochylenie się nad samym sobą, pozwala nam głębiej poznać siebie. Co jest naszym powołaniem, pragnieniem, dalszą drogą życia. Ucztą było spotkanie z Bogiem poprzez rozważanie Słowa Bożego zawartego w Piśmie Świętym. Te rekolekcje ignacjańskie składają się z kilku etapów np. ,,Fundament”, ,,Tygodnie”. Każdej osobie towarzyszy kierownik duchowy. Nasze życie duchowe potrzebuje takiego zatrzymania się, by odnowić siły duchowe. Droga do nieba to codzienne modlitwy, regularne korzystanie z sakramentów świętych. Ponieważ dzisiejszy świat szkodzi naszemu duchowemu zdrowiu poprzez wyścig, czy podium. Warto zatrzymać się na rekolekcjach ignacjańskich, pogłębić kontakt z Bogiem i otworzyć się z miłością na bliźniego.
loading