Świadectwa /

Co to jest Oaza? /

Powrót
Wystawione: 17-10-2016
Wystawione przez: Ks. Krzysztof z Tarnowa
Wydarzenie: Rekolekcje wakacyjne

Co to jest Oaza?

OAZA - Napiszę kilka słów o rzadko już dzisiaj używanym zwrocie, jakim jest słowo „oaza”. Oaza najczęściej kojarzy nam się z Oazą Rodzin, Ruchu Światło-Życie. Ruch Światło-Życie to wielkie dzieło księdza Franciszka Blachnickiego. Oaza założona przez ks. F. Blachnickiego tak się rozrosła i przeszła tyle różnych przekształceń, że dzisiaj oprócz Kościoła Domowego istnieje jeszcze Oaza Dorosłych, Oaza Dzieci Bożych, Oaza Młodzieży. Niewiele osób wie, że Instytut Niepokalanej Matki Kościoła, żeński instytut świecki to również oaza założona przez ks. F. Blachnickiego. Kapłani posługujący dla Ruchu Światło-Życie jednoczą się w Unii Kapłanów Chrystusa-Sługi. Należę do grupy kapłanów, którym oaza ks. F. Blachnickiego jest bardzo bliska. Oaza potrzebuje kapłanów- moderatorów Ruchu Światło-Życie. Każda wspólnota musi mieć księdza moderatora. Smuci mnie, gdy słyszę jak członkowie niektórych wspólnot nie doceniają kapłanów, którzy angażują się w posługę dla dobra wspólnot. Oaza, Ruch Światło-Życie to bardzo wymagająca posługa. Ktoś spyta, czemu?, a czy wiecie, że przynajmniej co dwa lata kapłani, jako moderatorzy, powinni brać udział w którejś z oaz intensywnych, czterodniowych, o programie specjalistycznym: (np. ORAR – oaza rekolekcyjna animatorów Ruchu; ORAE – oaza rekolekcyjna animatorów ewangelizacji; ORDW – oaza rekolekcyjna diakonii wyzwolenia; ORDJ – oaza rekolekcyjna diakonii jedności). Członkowie Unii Kapłanów Chrystusa-Sługi powinni uczestniczyć w trzydniowych rekolekcjach dla Unii Kapłanów przynajmniej raz, a w miarę możności i potrzeby częściej, organizowanych w tygodniu paschalnym. Członkowie Unii dla odnowy swego życia modlitwy starają się uczestniczyć w dwudniowych oazach modlitwy. W miarę możności organizowana jest specjalna oaza modlitwy dla kapłanów. Dlatego nie zgodzę się, z często słyszanym stwierdzeniem:, „ co za różnica, jaki ksiądz przyjdzie na spotkanie”, byle tylko jakiś był. Napisałem to wszystko, byście wiedzieli, że ksiądz, który decyduje się na posługę dla jakiejś wspólnoty, decyduje się od razu na różne zobowiązania i rozwój pod kątem konkretnej duchowości. Ks. Krzysztof
loading