Czytelnia (53)

 • poniedziałek 19 grudnia 2016, 6 lat temu
  Ta piękna, polska kolęda, choć jedna z najpopularniejszych, powstała stosunkowo później niż większość pozostałych, bo na przełomie XVIII i XIX wieku. Autor słów i melodii pozostaje nieznany. Jej pierwsza publikacja miała miejsce w 1853 roku w dodatku do Śpiewnika kościelnego, ks. Michała Mioduszewskiego.
 • poniedziałek 19 grudnia 2016, 6 lat temu
  Kolęda ta powstała w XVIII wieku i znamy autorkę tekstu i melodii. Jest nią siostra Anna Kiernicka ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek. Pierwszy zapis kolędy znajdował się w zbiorze popularnych kościelnych pieśni religijnych lub śpiewów liturgicznych, tzw. Kancjonale.
 • poniedziałek 19 grudnia 2016, 6 lat temu
  Ta polska kolęda, jak większość innych, powstała w XVII wieku. Jednak jak żadna, ulegała wielu modyfikacjom, począwszy od XVII wieku. Śpiewana w obecnym kształcie jest od 2 połowy XIX wieku. Autorzy słów oraz melodii kolędy pozostają nieznani. Z względu jednak na liczne zmiany, jakie kolęda przechodziła przez wieki, należy przyjąć, że ma ona kilku autorów. 
 • poniedziałek 19 grudnia 2016, 6 lat temu
  Początki tej przepełnionej entuzjazmem, bardzo popularnej kolędy sięgają przełomu XVII i XVIII wieku. Melodia o specyficznym marszowym charakterze pochodzi natomiast z XIX wieku i wywodzi się z Krakowa. Nie znamy autora słów ani melodii kolędy. Na podstawie tej kolędy powstawało wiele tzw. kolęd patriotycznych, nawiązujących do ówczesnych wydarzeń, jakie miały miejsce w Polsce. 
 • poniedziałek 19 grudnia 2016, 6 lat temu
  Piękna, polska kolęda powstała w XVII wieku. Znani są autorzy słów oraz melodii. Tekst kolędy napisał Stefan Bortkiewicz. Melodię w obecnym brzmieniu stworzył ks. Zygmunt Odelgiewicz, dopiero w XIX wieku i wtedy zyskała popularność, która nie zanika do dzisiaj. Wcześniej znana była tylko w tradycji szlacheckiej. Treść kolędy stanowi nawiązanie do opisanego w Ewangelii św. Mateusza wydarzenia z dzieciństwa Jezusa, jakim był pokłon Trzech Króli, których prowadziła gwiazda. (Mt 2,1-12)
 • poniedziałek 19 grudnia 2016, 6 lat temu
  Polska kolęda, prawdopodobnie z drugiej połowy XVII wieku. Autorzy tekstu i melodii kolędy nie są znani. Podobnie jak kolęda „Gdy śliczna Panna” ta również ma charakter kołysanki. Najstarsza wersja tekstu tej kolędy pochodzi z 1705 roku. Miała również swoje miejsce w zachowanych rękopisach benedyktynek z klasztoru w Staniątkach z 1754 i 1758 roku. Ciekawostką jest to, iż tekst kolędy był inspiracją dla polskich artystów: Fryderyka Chopina, Jacka Kaczmarskiego czy Lucjana Rydla.
 • poniedziałek 12 grudnia 2016, 6 lat temu
  Uznawana za najstarszą, polską kolędę, z przełomu XVI i XVII wieku. Stąd też charakterystyczny barokowy styl kolędy: elementy chóralne i taneczne. Chociaż oficjalnie autor pozostaje nieznany, to często autorstwo kolędy przypisuje się słynnemu, polskiemu kaznodziei Piotrowi Skardze, jezuicie i czołowemu, polskiemu przedstawicielowi kontrreformacji.
 • poniedziałek 12 grudnia 2016, 6 lat temu
  Jedna z tych kolęd, którą potrafi zaśpiewać każdy z nas. Pochodzi ona z 1878 roku. Wówczas kolęda ta została po raz pierwszy opublikowana w śpiewniku ks. Jana Siedleckiego, ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Autor słów i melodii kolędy pozostaje jednak nieznany. Kolęda ta ma swoje odpowiedniki w tradycji ukraińskiej i białoruskiej.
 • poniedziałek 12 grudnia 2016, 6 lat temu
  To jedna z najpopularniejszych polskich kolęd. Jej autor pozostaje nieznany. Kilka zwrotek kolędy przypisuje się jednak autorstwu kompozytora Józefowa Albina Gwoździowskiego. Na rok 1931 datuje się powstanie kolędy i jej zamieszczenie w śpiewniku wydanym we Lwowie.
 • poniedziałek 12 grudnia 2016, 6 lat temu
  Najpopularniejsza na świecie kolęda, która co roku śpiewana jest w ponad 300 językach i dialektach. Pierwotnie powstała w Austrii w 1816 roku. Autorem słów jest austriacki ksiądz, Joseph Mohr. Na jego prośbę, muzykę skomponował organista i nauczyciel Franz Gruber. Gruber i Mohr śpiewali „Stille Nacht” po raz pierwszy w Boże Narodzenie w czasie pasterki. Oryginalna wersja liczy 6 zwrotek. Współcześnie najczęściej śpiewane są 3.
loading